ECHO 3-4 / 2019

Dvojčíslo Echa (č. 3-4/ 2019), které již tradičně vychází v době konference CZEDER, přináší jako vždy přílohu o účasti ČR v projektech RP, v současnosti v programu Horizont 2020. Zpráva má letos 2 části: první analyzuje účast ČR v projektech H2020, druhá obsahuje bibliometrickou analýzu publikací vzniklých z projektů H2020. V obou částech najdete porovnání ČR s ostatními členskými státy EU.

Vlastní číslo si všímá úspěchu, kterého dosáhl český výzkum v programu Šíření excelence a rozšiřování účasti, dále zmiňuje studii Evropské komise „Spreading excellence and widening participation in Horizon 2020", která přináší rozsáhlou kvantitativní analýzu účasti EU-13 v programu H2020. Za zmínku stojí i článek, jež se zabývá výsledky s průmyslověprávní ochranou vzniklými v 7. RP a programu H2020. O zkušenostech z řešení projektů evropského výzkumu si můžete přečíst ve dvou rozhovorech:
s D. Numeratem z Karlovy univerzity a S. Štanglem ze Správy informačních technologií města Plzně.

Elektronická verze zde.

Zdroj: tc.cz