Echo 1-2/2020

První dvoučíslo časopisu Echo roku 2020 je věnováno připravovanému rámcovému programu pro výzkum Horizont Evropa (HEU). Naleznete zde v souhrnné podobě aktuální informace týkající se struktury programu, jeho implementační strategie či hodnocení projektů. 

….“Toto číslo přináší 14 článků, jejichž autoři chtějí usnadnit pochopení současného stavu příprav programu HEU a napomoci tak institucím, aby se s předstihem připravily na řešení problémů, s nimiž
se zřejmě budou české instituce potýkat při přípravě a řešení projektů HEU. České instituce nezřídka podceňují rozvoj své expertní kapacity, která by bravurně zvládala administrativní nároky řízení, financování, nakládání s výsledky v evropských projektech. Jsou zde však signály, že se s tímto nedostatkem nesmiřujeme (viz sdělení o skupině PES či o kulatém stole o financování).“
….
Toto je pouze krátký úryvek úvodníku z pera Vladimíra Albrechta, který vás zve k přečtení obsáhleho čísla Echa.

Echo 1-2/2020 je ke stažení zde.

Zdroj: tc.cz