Dvě významná ocenění putují zemědělským výzkumníkům

Na 43. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích byla Ing. Jaroslavu Langovi, Ph.D. ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o. Troubsko předáno čestné uznání ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu v roce 2016 za nově komponovanou vojtěškotravní směs, která je chráněná užitným vzorem a rozšířila prodejní portfolio firmy.Druhý výstavní den byl zástupci troubského pracoviště předán Zlatý klas 2016za odbornou knihu Méně známé druhy zemědělských plodin. Kniha představuje 97 méně známých a často laické i odborné veřejnosti také zcela neznámých druhů rostlin potenciálně využitelných v zemědělské výrobě i u drobných pěstitelů. Texty v knize jsou doplněny bohatou a originální fotodokumentací.

troubsko1

Zájemci si mohou oba oceněné exponáty objednávat na adrese bednarova@vupt.cz.

Zdroj: avo