Držitel Nobelovy ceny ocenil české studenty za farmaceutický výzkum

Tři čeští studenti získali v pražském Buquoyském paláci z rukou nositele Nobelovy ceny za chemii Jean-Marie Lehna ocenění za své vědecké práce. V soutěži Cena Sanofi za farmacii odborná porota ocenila jejich výzkumy zabývající se možnostmi zlepšení léčby srdeční arytmie, rakoviny a diagnostiky závažných onemocnění. Studenti získali ceny ve výši 130 tisíc Kč a také měsíční stáž v přední francouzské laboratoři.

Ocenění studenti | Novinky.cz FOTO: Sanofi

 

Soutěž pro talentované studenty farmaceutických věd vyhlašuje Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi již od roku 2009.

„Skupina Sanofi investuje do vědy a výzkumu v České republice 700 miliónů korun ročně, část výdajů směřuje právě do oblasti univerzitního výzkumu,“ vysvětlil Filip Hrubý, tiskový mluvčí skupiny Sanofi v ČR.

Slavnostní předávání cen proběhlo v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Rolanda Galharaguea. Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, který v roce 1987 společně se dvěma kolegy získal Nobelovu cenu za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul.

Náhrada steroidů při léčbě srdce

Cenu za farmacii letos získala studentka biofyziky na Univerzitě Palackého v Olomouci Jaroslava Šeflová. Ve své práci se zaměřila na výzkum látek, které by mohly nahradit toxické kardiotonické steroidy, jež se používají při léčbě selhání srdce či srdeční arytmie.

„Zároveň pracuji na výzkumu nežádoucích látek cisplatiny, která je v současné době nejpoužívanějším cytostatikem (látka používaná pro zastavení růstu nádorových buněk – pozn. red.). Ta ale bohužel způsobuje až u čtvrtiny pacientů akutní selhání ledvin,“ doplnila.

Zrychlení diagnostiky

Druhým oceněným byl Lukáš Lochman. Student Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové upoutal porotu výzkumem, jehož cílem je zrychlit diagnostiku různých onemocnění.

„Moje práce je zaměřena na přípravu a studium miniaturních senzorů, které umí pomocí takzvané fluorescence velmi přesně určit množství draslíku, a mohly by tak pomoci při diagnostice nejrůznějších onemocnění. Zároveň by se mohly stát součástí jednorázových diagnostických sad, pomocí nichž by si pacient mohl sám stanovit hladinu draslíku v krvi,“ uvedl.

Jeden ze studentů, Miloslav Macháček, s francouzským velvyslancem Rolandem Galharaguem (vlevo) a držitelem Nobelovy ceny Jean-Marie Lehnem (zcela vpravo). | Novinky.cz FOTO: Sanofi

 

Miloslav Macháček, rovněž student farmacie z Hradce Králové, který se v soutěži umístil na třetím místě, se věnuje fotodynamické terapii nádorových onemocnění. Jeho cílem je vyvinout nové fotosensitizéry, tedy chemické látky s lepšími vlastnostmi, než mají ty, které se v současné době při léčbě využívají.

„Byli jsme s kolegy schopni postupně vytvořit sloučeniny, které se ukázaly být v našich experimentálních podmínkách i několikanásobně účinnější než některá dosud schválená a klinicky využívaná léčiva, a zároveň prokázaly mnohem nižší toxicitu bez ozáření světlem,“ popsal.

Zdroj: Novinky.cz