Dotace pro firmy v oblasti nízkouhlíkových technologií

V OP PIK lze žádat o dotaci ve třech výzvách v programu Nízkouhlíkové technologie. Výzva finančně podpoří pořízení elektromobilů, akumulaci energie a využití druhotných surovin.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahajuje 6. ledna 2020 příjem žádostí do tří výzev v programu Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita, Akumulace energie a Druhotné suroviny. Výzvy vyhlásilo 2. prosince 2019 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 28. května 2020.

Ve výzvě Elektromobilita mohou podniky získat až 40 % dotaci na nákup elektromobilů BEV (batery electric vehicle) nebo EREV (extended range electric vehicle) a pořízení neveřejných (rychlo)dobíjecích stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu, a to formou de minimis. Výzva je zaměřena zejména na pořízení užitkových vozů, osobní vozy kategorie M1 budou podporovány max. 30 % dotací a do max. ceny vozu 1 250 000 korun bez DPH. Oproti předchozím výzvám vstupuje do způsobilých výdajů celá cena vozu a přímo z pořizovací ceny se vypočítává výše dotace (minimální výše dotace 250 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis). Celková alokace výzvy je 50 milionů korun.

Výzva Akumulace energie umožňuje podnikům získat až 80 % dotaci (minimální výše 300 tis. Kč a maximální do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis). Na realizaci inovativních projektů na zavádění technologií sloužících k akumulaci energie – nejenom pro akumulaci elektrické energie, ale například na akumulaci tepla, stlačeného vzduchu či pohybové energie. Celková alokace výzvy je 50 milionů korun.

Výzva Druhotné suroviny podpoří ty podniky, které realizují cirkulární projekty vedoucí k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny či projekty na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin. Míra podpory je až 45 % z celkových způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku. Minimální výše dotace na projekt je 1 000 000 Kč. Maximální výše podpory na jeden projekt je 70 000 000 Kč. Celková alokace výzvy je 500 milionů korun.

„Již páté kolo výzev v rámci programu Nízkouhlíkové technologie opět podpoří inovativní projekty českých podniků v oblasti cirkulární ekonomiky – tyto projekty vedle úspory nákladů a šetrnosti k životnímu prostředí často přináší i další příležitosti pro uplatnění nových produktů na trhu. V minulých výzvách jsme takových projektů podpořily již tři sta s celkovou dotací 650 milionů korun,“ říká Petr Kolář, ředitel Sekce rozvoje podnikatelského prostředí API.

Zdroj: businessinfo.cz
Úvodní foto: pxhere.com