Doporučení Europarlamentu ohledně inovací v oblasti čisté energie

Evropský parlament přijal 6. února zprávu obsahující soubor doporučení navržených výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) za účelem pokročit v oblasti inovací souvisejících s výrobou čisté energie. Pro doporučení, jež mají nelegislativní charakter, hlasovalo 559 poslanců.

Europoslanci připomněli, že podpora inovací v energetice vyžaduje aktivní účast občanů a dlouhodobou vizi ohledně alokace zdrojů. Právě veřejnost by měla přinášet změny a ne být pouze jejich subjektem. To vyžaduje systematické vzdělávání v tom, jak lze inovovat a používat digitální nástroje pro výrobu, využití a zachování udržitelnější a čistší energie, ale také změnu myšlení jako takového. Měly by být omezeny překážky pro vstup na trh a zajištěna otevřenost, transparentnost a férová soutěž.

V této souvislosti členové EP opět vyzvali k podstatnému navýšení rozpočtu na výzkum a vývoj. Rozpočet by dle nich měl být zvýšen nejméně o 120 mld. eur s tím, aby bylo o 50% více vynaloženo na financování projektů podporujících energetiku s nízkými emisemi a podporu iniciativ zapojujících města a místní samosprávu. Pro investory se zájmem o energetické projekty by měly existovat dostupné úvěry a granty.

Připomněli také, že motorem inovací může být také zadávání veřejných zakázek a pobídky k udržitelnějšímu růstu. Dále europoslanci uvedli, že EU by se měla zabývat různými způsoby pomoci rozvojovým zemím a nově vznikajícím ekonomikám v jejich přechodu k čistší energetice, dále by měla pracovat na strategii exportu udržitelných, čistých technologií a řešení pro samotné členské země, a také zjednodušit a více zpřístupnit přihlašování patentů na evropské i národní úrovni.

Nezávazná zpráva následuje poté, co EK přišla se zprávou věnovanou urychlení inovací v oblasti čisté energetiky, která je součástí Balíčku čisté energetiky, tedy iniciativy, spuštěné v listopadu 2016. Balíček má klíčový význam pro vytvoření Energetické unie, jedné z hlavních priorit EK.

Zdroj: grant-garant