Doktorandka ČVUT získala první cenu za nejlepší diplomovou práci na prestižní mezinárodní konferenci

Ing. Hana Mózerová, doktorandka Katedry biomedicínské techniky Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze, vyhrála první cenu v soutěži o nejlepší diplomovou práci s názvem "Studie proveditelnosti mikrovlnného monitorování teploty v oblasti pánve léčené regionálním mikrovlnným hypertermickým systémem" na prestižní mezinárodní konferenci IEEE MTT-S International Microwave Biomedical Conference (IEEE IMBioC).

Doc. Jan Vrba, školitel diplomové práce, ke skvělému výsledku Ing. Hany Mózerové doplnil: „3D monitorování teploty v nádorové oblasti léčené pomocí hypertermie je důležité pro zajištění homogenního ohřevu nádoru a tedy i efektivity léčby. Neinvazivně již takové monitorování lze provádět pomocí systémů magnetické rezonance. Na základě výsledků prezentovaných v diplomové práci Ing. Hany Mózerové lze konstatovat, že neinvazivní 3D monitorování teploty během hypertermie by mělo být možné i pomocí cenově mnohem dostupnějšího mikrovlnného zobrazování.“

Ing. Hana Mózerová obdrží od sponzorů konference finanční odměnu ve výši 500 EUR.

Konference se konala od 14. do 17. prosince 2020 v Toulouse ve Francii. Více informací o akci najdete na webu konference

Zdroj: ČVUT