Dohodnuty zásady budoucího financování výzkumu

Evropští ministři zodpovědní za vědu a výzkum přijali 1. prosince na zasedání Rady pro konkurenceschopnost zásady pro střednědobé hodnocení programu Horizon 2020, které se mají vztahovat i k chystanému 9. rámcovému programu. Estonská ministryně školství a výzkumu Mailis Repsová připomněla, že věda usnadňuje všední život – stačí uvést chytré telefony, zásilkové terminály a další inovace, na něž se často zapomíná pohlížet jako na výsledky vědeckého výzkumu, které přináší řadu zjednodušení. Repsová uvítala, že právě během estonského předsednictví došlo ke shodě na hlavních směrnicích příštího programu financování. To usnadní nástup nových revolučních řešení, o nichž zatím nemáme tušení. Podstatné je, že 9. rámcový program bude otevřen pro špičkové vědce a firmy.

Ministři se dohodli na zvláštních směrnicích pro vytváření celkového rámce pro výzkumná partnerství. Účast v nich by měla být zjednodušena a měly by být odstraněny překážky, které v současnosti brání vědcům z některých zemí a institucí v účasti na společných projektech, což také vede k zvětšování propasti v účasti. Je také třeba omezit rozdrobenost různých zdrojů financování, která brání spolupráci. Za tímto účelem byla ustavena pracovní skupina, která má vytvářet doporučení pro řešení zmíněných problémů.

Ministři následně zahájili diskusi o „mission based“ přístupu a podpoře dopadů výzkumu, jak bylo navrženo v červencové Lamyho zprávě. To znamená směřování financí na výzkum a inovace k řešení průřezových témat, která představují velké riziko neúspěchu, ale umožňují jasné měření dopadů a výstupů za určité období. Takový přístup může být povzbuzením pro výzkumné pracovníky, vědce, investory a inovátory z různých odvětví ke spojení svých snah a dosažení společných cílů. Cílem přijatých změn je zvýšit společenský dopad výzkumu a více zapojit občany do vývoje a realizace výzkumných programů.

Zatím nebylo dosaženo dohody ohledně zvláštních misí, ale jsou nastoleny některé myšlenky vycházející z cílů udržitelného rozvoje OS – Evropa bez plastů, zavedení převratných zařízení na uchovávání energie, produkce oceli bez oxidu uhličitého a tak dále. Podrobnosti budou předmětem dalších jednání ministrů.

Zdroj: grant-garant.cz