Dobrá zpráva: Promyšlená podpora aplikovaného výzkumu opravdu funguje

  • Výsledky projektů, kterým dává TA ČR podporu, jsou i mezinárodně uplatnitelné a pomáhají v České republice výrazně generovat další investice s velkou přidanou hodnotou, a to jak ze strany českých, tak i zahraničních firem. Navíc skýtají i velký potenciál pro export.
Petr Očko, předseda TA ČR

Petr Očko, předseda TA ČR

Znáte to jistě sami. Když se práce daří a přináší pozitivní výsledky, hned je člověku na světě lépe. Tento pocit radosti jsem prožíval nedávno při vyhlašování výsledků prestižní soutěže o Nejlepší spolupráci roku 2016, která vyzdvihuje projekty příkladné kooperace firem a výzkumných organizací. A to je přesně ta oblast, pro jejíž podporu tu existuje Technologická agentura České republiky, v jejímž čele mám od letošního dubna tu čest působit.

Nezávislá odborná porota ocenila čtyři projekty (uvádím je níže), z nichž tři finančně podpořila TA ČR. To je skvělý výsledek. Zvláště, když si uvědomíme, že návrhy na nejlepší projekty přicházejí z různých směrů. Poselství je jednoznačné. V programech na podporu aplikovaného výzkum, kterých TA ČR spravuje v současné době již devět, jsou podporovány opravdu kvalitní projekty. Tedy takové, které se dokáží uplatnit v praxi, a to nejen v rámci České republiky.

Za velmi důležité považuji i skutečnost, že hlavními pořadateli soutěže jsou Sdružení pro zahraniční investice (AFI) a Americká obchodní komora v ČR (AmCham). I z tohoto důvodu kladla porota důraz na mezinárodní přesah hodnocených projektů.

Jedním z oceněných byl projekt na hardwarové řešení sledování dat neobvyklého chování. Jeho autory jsou sdružení CESNET a společnost Netcope Technologies. Velký zájem o něj je jak v tuzemsku, tak v zahraničí. V TA ČR jsme ho podpořili v rámci programu ALFA. Ten se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje zejména v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí a dále v oblasti udržitelného rozvoje dopravy.

Je tedy zřejmé, že výsledky projektů, kterým dává TA ČR podporu, jsou i mezinárodně uplatnitelné a pomáhají v České republice výrazně generovat další investice s velkou přidanou hodnotou, a to jak ze strany českých, tak i zahraničních firem. Navíc skýtají i velký potenciál pro export.

Na to mimo jiné reaguje například společný projekt TA ČR a dalších institucí (EGAP, Česká exportní banka, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo zahraničních věcí, Czech Trade, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora a Asociace malých a středních podniků) s názvem Podpora exportu výsledků výzkumu a vývoje. Jeho cílem je identifikovat potenciál pro budoucí export vyvinutých produktů a zajišťuje poradenství pro jeho financování či další formy podpory jeho exportu. Tuto spolupráci považuji za velmi potřebnou a jsem přesvědčen, že podpora aplikovaného výzkumu a inovací je tou nejlepší podporou exportu.

Spolupráce s Asociací pro zahraniční investice ukazuje také, že kvalitní projekty aplikovaného výzkumu mohou efektivně přitahovat sofisitikované investice českých i zahraničních firem. Tedy ty investice, které jsou dlouhodobé a generují vysokou přidanou hodnotu.

Projekty, které byly oceněny v rámci Nejlepší spolupráce roku jsou tak pro mne důkazem správného nasměrování klíčových programů Technologické agentury ČR a také  toho, že bylo správným krokem iniciovat užší spolupráci institucí podporujících aplikovaný výzkum, inovace, export a investice.


 Vítězi soutěže Nejlepší spolupráce roku 2016 se stali:

1. místo: Pokročilá analýza pevných, kapalných i plynných materiálů pomocí laseru

  • Název projektu: Vývoj přístroje Sci- Trace pro prvkovou analýzu materiálů technikou spektrometrie laserem indukovaného mikroplazmatu (LIBS)
  • Zpracovatelé: VUT v Brně- Středoevropský technologický institut (CEITEC) & AtomTrace s.r.o., Tescan Brno s.r.o.

2. místo: Unikátní systém pro sledování sítí s tokem dat o rychlosti třech DVD za sekundu

  • Název projektu: Distribuovaný systém pro monitorování vysokorychlostních sítí
  • Zpracovatelé: CESNET, z.s.p.o. a Netcope Technologies, a.s.

3. místo: Frézovací hlava pro náročné průmyslové obrábění v hodnotě desítek milionů korun

  • Název projektu: Souvisle polohovatelná frézovací hlava
  • Zpracovatelé: VÚTS, a.s. a TOS Varnsdorf, a.s.

Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR: Projekt řízení provozu tepelných čerpadel s energetickou úsporou 15%

  • Název projektu: Pokročilé řízení a optimalizace provozu tepelných čerpadel
  • Zpracovatelé: ČVUT, Strojní fakulta a Honeywell, spol. s r.o.

Zdroj: Hospodářské Noviny