Do soutěže programu EPSILON bylo podáno 538 návrhů a 452 z nich splnilo podmínky

Na novou, v pořadí druhou, veřejnou soutěž Technologické agentury České republiky v programu EPSILON reagovali různí uchazeči odesláním 538 návrhů projektů. Celkem 452 z nich splnilo podmínky veřejné soutěže a pokračují dále do hodnocení. Pouze 70 uchazečů podmínky nesplnilo. Z nich 67 nedodrželo zákonnou povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku, pro možnost ověření údajů.

Soutěžní lhůta probíhala od 16. 3. 2016 do 27. 4. 2016. Po ukončení soutěžní lhůty provedla Komise pro přijímání návrhů projektů v období od 28. 4. 2016 do 26. 5. 2016 kontrolu splnění podmínek u uchazečů a návrhů projektů předložených do 2. veřejné soutěže programu EPSILON dle podmínek stanovených Zadávací dokumentací. Celkem bylo v elektronické aplikaci pro podávání návrhů projektů odesláno 538 návrhů projektů, ve kterých se účastnilo 517 unikátních subjektů.

Povinnost zveřejnění účetní závěrky v příslušném rejstříku, jako podmínku pro přijetí návrhu projektu do veřejné soutěže, zakotvila TA ČR do podmínek veřejné soutěže poprvé. Učinila tak na základě doporučení Evropské komise, která u TA ČR průběžně kontroluje dodržování pravidel veřejné podpory. Jejím cílem je, mimo jiné, aby veřejnou podporu nedostávaly podniky v obtížích. TA ČR dosud vyžadovala v podmínkách veřejné soutěže v této věci čestné prohlášení. To ale nemusí být podle vyjádření zástupců Evropské komise dostatečné, jelikož jej nelze ověřit.

Z toho důvodu TA ČR požaduje, aby uchazeči, v souladu se zákonem, měli účetní závěrku zveřejněnou v příslušném rejstříku. Vzhledem k tomu, že se jedná o vložení účetních závěrek za rok 2012 až 2014, mají mít uchazeči tuto povinnost ve většině případů již dávno splněnou.

Z 517 uchazečů bylo celkem 80 uchazečům odeslána výzva k doplnění chybějících dokumentů k prokázání způsobilosti uchazeče dle § 18 zákona č. 130/2002 Sb. Celkem 3 uchazeči nedodali požadované dokumenty dle § 18 zákona č. 130/2002 Sb., 67 uchazečů neplní povinnosti zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku dle zákona č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, zejména povinnost zveřejnit účetní závěrku v příslušném rejstříku ve smyslu zákona č. 304/2013 o veřejných rejstřících za období, za které vyplňuje uchazeč finanční údaje v elektronickém návrhu projektu, tedy za roky 2012, 2013 a 2014, 1uchazeč současně neprokázal svou způsobilost dle § 18 zákona č. 300/2002,; a 1uchazeč se nachází v insolvenčním rejstříku ve smyslu § 18 zákona č. 130/2002 Sb. Celkem tedy 70 uchazečů nesplnilo podmínky veřejné soutěže.

Celkem 86 návrhů projektů nesplnilo podmínky veřejné soutěže. Důvodem nesplnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do veřejné soutěže bylo:

  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot nebylo odesláno.
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot bylo odesláno až po uplynutí soutěžní lhůty.
  • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot nebylo odesláno z datové schránky hlavního uchazeče, ale z datové schránky dalšího účastníka.
  • Uchazeč neprokázal způsobilost dle bodu 2.3 Zadávací dokumentace (např. nesplnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky).
  • Kombinace výše uvedeného.

Výsledky vyhodnocení splnění podmínek pro přijetí návrhů projektů do 2. veřejné soutěže programu EPSILON jsou zveřejněny ZDE.

Zdroj: TAČR