Do RCPTM míří prestižní evropský grant na podporu mezinárodní spolupráce při výzkumu rakoviny

Vytvoření platformy pro mezinárodní spolupráci při výzkumu cílené léčby osteosarkomu, tedy zhoubného onemocnění kosti, je cílem projektu NANO4TARMED z výzvy Twinning prestižního programu Horizont 2020, který získal Václav Ranc z Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Olomoucký vědec a jeho kolegové při něm budou spolupracovat s vědci z Consiglio Nazionale delle Ricerche v Itálii a National University of Ireland Maynooth. Z České republiky uspěly v této výzvě jen čtyři projekty, z toho dva z Univerzity Palackého. Vznik mezinárodního konsorcia je jednou z podmínek pro získání velkých grantů H2020.

Zúčastněné instituce spojuje snaha pokročit ve výzkumu léčby osteosarkomu, který je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním kosti a nejvíce postihuje dospívající děti. „Kolegové z Irska jsou vynikajícími odborníky na vývoj léčiv. My v RCPTM dodáme nanočástice, které by mohly sloužit k transportu léčiva k postižené tkáni. To je problematika, které se dlouhodobě věnujeme. A partneři z Itálie využijí svých zkušeností s testováním této cílené léčby na nádorových buňkách,“ popsal propojení koordinátor projektu Václav Ranc.

Vedle vlastního výzkumu jde v projektu i o podporu vzájemné spolupráce. „Nejdůležitější je vytvořit výzkumný klastr, tedy jakousi platformu pro spolupráci. Musíme se naučit vzájemně kooperovat a přebírat poznatky jeden od druhého, mimo jiné formou výměnných pobytů, seminářů či workshopů. To v budoucnu zásadním způsobem zvýší naše šance při žádostech o velké evropské granty, díky nimž bychom mohli výzkum dovést do úspěšného konce, tedy k vytvoření účinné strategie léčby tohoto nádorového onemocnění,“ doplnil Ranc. Spolu s ním se do projektu s názvem „Advanced hybrid theranostic nanoplatforms for an active drug delivery in the cancer treatment“ zapojí další tři výzkumníci RCPTM a po třech odbornících z Itálie a Irska. Celková dotace tříletého grantu přesahuje 19 milionů korun.

Zastupující ředitel RCPTM Michal Otyepka považuje udělení grantu za velký úspěch. „Jedná se o velmi významný program pro budování mezinárodních konsorcií. Mezinárodní spolupráci považujeme v RCPTM za zásadní, umožňuje výměnu zkušeností a znalostí. Je důležitá pro dosažení kvalitních výsledků, kterých menší a izolované týmy mohou jen těžko dosáhnout, zejména pak v oblasti interdisciplinárního výzkumu, jehož je projekt příkladnou ukázkou. Jsem rád, že díky tomuto grantu můžeme nejen rozšířit naše mezinárodní vazby a výzkumné oblasti, ale získávat také důležité know-how pro přípravu dalších mezinárodních projektových výzev,“ uvedl Otyepka.

Do výzvy TWINNING, která se uzavřela loni v listopadu, bylo podáno celkem 439 návrhů, hodnoceno jich bylo 437. Rozpočet výzvy ve výši 69 milionů eur umožnil financování 77 projektů. Největší počet grantů získalo Portugalsko (13) následované Estonskem a Polskem (8), Srbskem (7) a Tureckem (6). Na dalším místě jsou Česko a Litva se 4 granty. Z českých žadatelů uspěly kromě Univerzity Palackého v Olomouci, kde druhý udělený grant putuje rovněž na přírodovědeckou fakultu, ještě Masarykova univerzita a Mendelova univerzita (po jednom grantu).

Cílem výzvy je napomoci překonání rozdílů mezi členskými státy a regiony při rozvoji a využití výzkumného a inovačního potenciálu, podpořit účast v programu Horizont 2020 a přispět k rovnoměrnějšímu šíření excelentního výzkumu v evropském výzkumném prostoru.

Zdroj: upol.cz