Den Technologické Agentury ČR 2015

Ve čtvrtek 22. října 2015 proběhl Den Technologické agentury ČR. Byl zahájen dopoledním seminářem Současné výzvy pro inovace v Národní technické knihovně, pokračoval vernisáží výtvarné soutěže Propojený svět a vyvrcholil slavnostním předáváním prestižních Cen TA ČR za nejlepší projekty aplikovaného výzkumu na galavečeru v nové budově Národního muzea za účasti členů vlády, parlamentu, výzkumné i akademické obce a dalších významných osobností.

1. část Dne TA ČR

„Současné výzvy pro inovace“

Seminář pod záštitou místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka

Na semináři v Národní technické knihovně se setkalo více než sto padesát zástupců veřejné správy, firem a výzkumných organizací. Předsedkyně Rut Bízková zahájila dopolední program vystoupením, ve kterém hovořila o globálních výzvách jako o výzvách pro výzkum a inovace v ČR. Po ní následoval Zdeněk Čech, ekonomický poradce zastoupení EK v ČR, který pohovořil o aktuálních výzvách pro inovace. Globální stratég a kouč Jan Mühlfeit pokračoval v semináři svým zajímavým vystoupením na téma globalizace, technologie a lidé. Na něj svým příspěvkem o komunitních reakcích zdola na pomalé změny shora navázal programový manažer Google Daniel Franc a po něm obohatila program semináře Milena Jabůrková, členka představenstva IBM ČR o své vystoupení s názvem Rozmanitost jako podstata inovace. Dopolední program zakončil svým příspěvkem na téma Nové výzvy a strukturální změny v oblasti aplikovaného výzkumu profesor Mařík, ředitel CIIRC ČVUT a předseda Výzkumné rady TA ČR.

Na závěr semináře se uskutečnil diskusní panel moderovaný Romanem Šiserem, manažerem inovačního think-tanku TA ČR. Na panelu vystoupili Miloslav Kamiš, generální ředitel VISCOFAN CZ s.r.o., Radek Špicar, viceprezident SP ČR, Martin Bunček, místopředseda TA ČR, Pavel Csank, hlavní analytik JIC a Milan Šlachta, obchodní ředitel Robert Bosch, spol. s.r.o..

Prezentace ze semináře naleznete ZDE.

 DSC04898-19s

2. část Dne TA ČR

Vernisáž výstavy „Propojený svět“
Vernisáž výstavy soutěžních prací studentů vysokých škol a žáků základních a středních škol

TA ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR v rámci vládou podpořeného Roku průmyslu a technického vzděláván vyhlásili výtvarnou soutěž Propojený svět. Vernisáž výstavy se slavnostním vyhlášení výsledků se uskutečnila 22. října od 15.00 hodin v Národní technické knihovně v Praze.

Více informací o výstavě naleznete ZDE.

3. část Dne TA ČR

Slavnostní udělení Cen TA ČR 2015

Jednadvacet projektů poslala letos Technologická agentura České republiky (TA ČR) do třetího ročníku Ceny TA ČR. Hodnotící komise z nich vybrala deset semifinalistů a poté, při velmi pečlivém posuzování, i čtyři nejlepší finalisty. Jejich autoři převzali v rámci galavečera v nové budově Národního muzea originální ceny ze sklárny MOSER. Cenu v kategorii Řešení pro kvalitu života získal projekt speciální vakcíny proti borelióze pro veterináře. V kategorii Ekonomický přínos zvítězil návrh na využití moderních technologií a materiálů při výrobě aerosolových nádobek. V třetí kategorii Užitečnost řešení nejvíce zabodoval projekt, který rozšířením chovu čmeláků coby alternativních opylovačů začal pomáhat zemědělcům i zahrádkářům. V poslední čtvrté kategorii s názvem Originalita řešení uspělo využití nových monokrystalických materiálů v hi-tech technologiích v elektronickém optickém, optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu.

 IMG 7069-15s

TA ČR udělila poprvé tato ocenění významným projektům aplikovaného výzkumu v roce 2013, a to v kategoriích Originalita řešení, Řešení pro kvalitu života a Užitečnost řešení. Loni k nim pak přibyla ještě kategorie Ekonomický přínos. Letos byla přidána pátá kategorie, kterou je Cena budoucnosti. Tu získal po hlasování hostů galavečera přímo v sále Český čmelák. Cena byla vytištěna „technologií budoucnosti“, tedy na 3D tiskárně (prohlédněte si video zachycující výrobu této ceny). Jedním z předávajících byla vítězka výtvarné soutěže vysokoškoláků Propojený svět, kterou k této příležitosti Technologická agentura vyhlásila.

 DSC05258-25s

Více fotografií naleznete ZDE.

Držitelé Ceny TA ČR 2015

Cena v kategorii EKONOMICKÝ PŘÍNOS

Aplikace progresivních technologií a materiálů do oblasti výroby aerosolových nádobek

 • MORAVIA CANS, a. s., Bojkovice
 • Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Projekt si klade za cíl posunout hranice současného procesu tváření aerosolových nádobek. Hlavní motivací je zlepšit konkurenceschopnost firmy MORAVIA CANS, a. s. na trhu. K dosažení potřebných cílů byl vytvořen tým sestávající z odborníků firmy MORAVIA CANS, a. s. a vědeckých kapacit z VUT Brno. Výsledkem projektu je mimo nových prototypových nástrojů taktéž soubor vědecko-technických informací umožňující aplikovat optimální technologické postupy.

Video medailonek

Cena v kategorii ŘEŠENÍ PRO KVALITU ŽIVOTA

Multiepitopová syntetická vakcína proti borelióze pro veterinární aplikace

 • Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., Brno
 • Bioveta, a. s., Ivanovice na Hané
 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 • Univerzita Palackého v Olomouci / Lékařská fakulta

Projekt cílí na přípravu tzv. chimérických multiepitopových antigenů odvozených z hlavních kmenů Borelií. Technologie jeho přípravy byla vyvinuta se záměrem přenosu výzkumu do průmyslového měřítka a ověření vhodnosti antigenů pro konstrukci veterinárních a humánních vakcín. Vyvinuté experimentální vakcíny jsou prověřovány na základě pokusů in vitro a in vivo, a to z hlediska jejich účinnosti a bezpečnosti. Dále jsou kandidátní vakcíny testovány na myším, králičím a psím modelu.

Video medailonek

Cena v kategorii UŽITEČNOST ŘEŠENÍ a držitel CENY BUDOUCNOSTI

Opylovači jako nezbytná součást zemědělské produkce 

 • Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha
 • Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko
 • Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o., Troubsko

Cílem projektu je vývoj a racionalizace metodiky pro chov hnízd čmeláků k specifickým účelům opylování rostlin. K dosažení cíle byly využity výsledky výzkumu chemických signálů ovlivňujících vývoj kolonie, možnosti vylepšení výživy využitím různých druhů pylu, pylových doplňků a probiotických mikroorganismů v chovech modelového druhu Bombus terrestris. Studována byla doba potřebná k dosažení stadia hnízda, požadovaného pro specifické opylovací účely,i možnosti chovu jiných domácích druhů než B. terrestris, včetně pro ně vhodného doplňkového krmení.

Video medailonek

 

Cena v kategorii ORIGINALITA ŘEŠENÍ

Nové monokrystalické materiály pěstované EFG technologií a jejich použití v hi-tech aplikacích 

 • CRYTUR, spol. s r. o., Turnov
 • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 • PRECIOSA BEAUTY, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Cílem projektu je zavést výrobu nových monokrystalických materiálů na bázi oxidu hlinitého a směsného oxidu hlinito-ytritého metodou EFG a uplatnit tyto materiály zpravidla ve špičkových hi-tech aplikacích v elektronickém, optickém, optoelektronickém, strojírenském a šperkařském průmyslu. Výsledkem projektu jsou zcela nové produkty na špičkové světové úrovni (šperkový kámen, luminofor pro LED, nové tvary detektorů, monokrystalické optické vlákno, nové monokrystalické materiály, efektivní výbojky pro čerpání laserů, monokrystalické komponenty pro přístrojovou techniku a velkoplošné scintilátory), od kterých se očekávají významné tržní přínosy.

Video medailonek

Ceny TA ČR 2015 v médiích