Den koordinátorů projektů H2020

Evropská komise pořádá dne 23.9.2016 v Bruselu tzv. Den koordinátorů (coordinators’ day) programu Horizont 2020, jehož cílem je osvětlit podrobnosti přípravy a podpisu grantových dohod. Akce je určena především koordinátorům úspěšných návrhů, kteří byli pozváni k přípravě grantové dohody, ale i další účastníci jsou vítáni v závislosti na počtu volných míst.

Registraci i program akce naleznete zde.

Akci bude možné sledovat online zde.

Zdroj: H2020