Databáze údajů z klinických zkoušek se rozšíří o vědecké studie

Internetová stránka Clinical Study Data Request, vytvořená farmaceutickými firmami jako seznam a prostor pro sdílení údajů z klinických zkoušek, se nyní rozšiřuje o informace z akademických projektů. Cílem je zpřístupnit ke sdílení větší množství údajů. Na stránku provozovanou konsorciem třinácti výzkumných farmaceutických firem se do konce ledna připojí The Wellcome Trust, the Medical Research Council, Cancer Research UK a Nadace Billa a Melindy Gatesových. Půjde o první nekomerční členy stránek, kteří doplní firmy jako GlaxoSmithKline, Sanofi nebo Roche, které na stránkách sdílí údaje ze svých klinických zkoušek. Výzkumní pracovníci jsou vyzýváni ke sdílení metadat ze svých zkoušek. Zakladatelé stránek jsou jim k dispozici v procesu sdílení dat. Během posledního roku pracovaly čtyři uvedené organizace na zdokonalení sdílení údajů z vlastního výzkumu a napojení se na stránku Clinical Study Data Request bylo logickým pokračováním, které má vědcům usnadnit sdílení údajů. Spojení se s tímto webem je také způsobem, jak nalézt případné mezery a prostor pro lepší směřování financí na podporu sdílení údajů.

The Wellcome Trust nemá specifický cíl pokud jde o počet výzkumných pracovníků, kteří by mohli CSDR využívat ke sdílení údajů, ale jeho zástupci si od tohoto kroku slibují, že na straně vědců dojde ke snížení administrativní zátěže spojené se sdílením.

K úplnému přístupu k souborům dat musí vědci předložit přihlášku a výzkumný plán. Nezávislá přezkumná komise poté posoudí, zda jsou výzkumné návrhy dostatečně rozsáhlé, aby opravňovaly k přístupu k údajům. V úvahu bude brán i etický aspekt včetně soukromí pacientů. To odstraňuje překážku ve sdílení údajů pro ty vědce, kteří nemají přístup k nezávislému hodnotícímu mechanismu.

The Wellcome Trust funguje jako sekretariát této iniciativy a od roku 2013 také jako dohled nad přezkumnou komisí a má zajistit, že posouzení bude zcela nezávislé na firmách poskytujících údaje ze zkoušek.

Veškeré náklady spojené se sdílením údajů na stránkách CSDR budou hrazeny čtyřmi výše uvedenými poskytovateli prostředků na výzkum. Vědci mají přístup na stránky zdarma.

Zdroj: grant.garant.cz