ČVUT získalo grant na výzkum inovativního jednání u umělé inteligence

Společnost GoodAI, zabývající se výzkumem a vývojem umělé inteligence (AI), věnovala 24.000 $ ze svého grantového fondu o celkovém objemu 300.000 $ skupině výzkumných pracovníků z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. Grant podpoří uskutečnění projektu, který, jak obě strany pevně věří, urychlí výzkum směřující k umělé inteligenci lidské úrovně. Projekt bude řídit vědec Tomáš Mikolov, který vedl vývoj populárních algoritmů pro předzpracování přirozené řeči - Word2vec a FastText, a již dříve pracoval jako výzkumný pracovník ve Facebook AI a Google Brain.

Cílem projektu je rozvinout existující metody pro hledání novosti (novelty search) a navrhnout nové techniky pro tvorbu a identifikaci novosti a inovativního jednání. Výsledky výzkumu budou využity k tomu, aby se AI místo maximalizace objektivních funkcí mohla učit pomocí objevování nových, neobvyklých věcí v průběhu svého života.

Výzkum bude zkoumat oblasti, kde tendence k novosti vychází ze základních principů, jako je například způsob, jakým je sestaveno trénovací prostředí. Projekt se pokusí zjednodušit a zobecnit myšlenky již dříve publikované americkým vědcem Kennethem Stanleym. Bude zkoumat agenty AI trénované ve virtuálních labyrintech, odměňované za objevení nových lokací. V průběhu výzkumu bude drobně upravována objektivní funkce a prostředí, čímž dojde k povzbuzení novosti v chování, přičemž odměňováni budou agenti, kteří se budou chovat odlišně od ostatních. Primárním cílem je pochopit, jaké vlastnosti agentů a prostředí jsou katalyzátorem novosti v interakcích mezi agentem a prostředím. Výsledky výzkumu mohou umožnit zásadní posun ve vývoji algoritmů AI pro prostředí, kde jsou odměny vzácné, a v důsledku tento výzkum napomůže úsilí vytvořit AI lidské úrovně. 

Toto je první podpora udělená v rámci Iniciativy GoodAI grantů v celkovém objemu 300 000 $. Tento příspěvkový program má za cíl podporovat výzkumné skupiny a výzkumné pracovníky z celého světa, jejichž výzkum má šanci zodpovědět otevřené otázky, týkající se architektury Badger společnosti GoodAI. Příspěvkový program je i nadále otevřen pro výzkumné pracovníky, kteří se věnují širokému spektru oblastí, včetně multi-agentního posilovaného učení, naučené komunikace, grafových neuronových sítí, naučených optimalizátorů, modulárního meta-učení a mnohých dalších.

Marek Rosa, zakladatel a generální ředitel společnosti GoodAI, řekl: „Je nám potěšením Tomášovi a jeho týmu poskytnout tento dar. V GoodAI obdivujeme výsledky jeho práce a na naši spolupráci se těšíme. Od chvíle, co jsme oznámili grantový program GoodAI na našem nedávném workshopu věnovanému meta-učení a multi-agentnímu učení, jsme od výzkumných pracovníků z celého světa obdrželi skvělé ohlasy a očekáváme, že další granty budou přiděleny v průběhu nadcházejících týdnů.” 

Tomáš Mikolov, vedoucí výzkumný pracovník na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, sdělil: „Mám radost, že společnost GoodAI náš výzkumný projekt podpoří a těším se na budoucí spolupráci na vývoji nových přístupů k řešení AI. Považuji za úžasné, že Marek Rosa přistupuje k výzkumu AI s takovou vážností, a už roky pracuje na něčem, co může být v dnešní době považováno za největší výzkumnou výzvu lidstva.”

Organizace GoodAI a ČVUT jsou obě součástí iniciativy prg.ai, která má snahu posílit ekosystém AI v Praze systémem podpory spolupráce, výzkumu a inovativních společností s cílem vytvořit z Prahy centrum AI světové úrovně.

Zdroj: ČVUT
Ilustrační foto: pixabay.com