ČVUT získalo 15 milionů euro pro Centrum Excelence RICAIP

Dne 24. září v Bruselu slavnostně podepsali ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT Ondřej Velek a generální ředitel Evropské komise Jean-Eric Paquet dokument o udělení podpory ve výši 15 milionů euro na vytvoření Centra excelence RICAIP.

Slavnostního aktu podepisování symbolických certifikátů se účastnilo všech 14  vybraných projektů podpořených výzvou Teaming Phase 2 Programu Horizon 2020. Ředitel Evropské komise Jean-Eric Paquet při této příležitosti zdůraznil, že získání financování je oceněním výjimečné kvality hodnoceného projektu, protože financování od Evropské unie získal jen každý patnáctý z jinak velmi kvalitních předložených projektů. Zdůraznil také, že je třeba hned začít tvrdě pracovat nejen na budování  nových center excelence, ale také již od prvního dne myslet na jeho udržitelnost po skončení období financování. Nedílnou součástí toho, aby centrum excelence mohlo plnit své cíle, je maximální míra jeho samostatnosti.

Smyslem projektu RICAIP (česky Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) je vybudovat unikátní distribuované výzkumné a experimentální pracoviště, první svého druhu v Evropě, které bude sloužit pro vývoj a testování inovativních řešení pokročilé a plně integrované průmyslové výroby, neustále se optimalizující dle měnícího se prostředí. Ředitel CIIRC ČVUT Ondřej Velek se dále zavázal nejen za hlavního řešitele a koordinátora CIIRC ČVUT v Praze, ale i za další tři partnery projektu, CEITEC VUT v Brně a německé DFKI a ZeMA, že společně budou vytvářet technologie, které všem obyvatelům EU přinesou nové inovativní produkty vyrobené přesně dle jejich specifických požadavků.

Projekt RICAIP byl slavnostně zahájen ve čtvrtek 26. září v prostorách CIIRC ČVUT v Praze. Mezi více než 150 hosty nechyběli všichni zapojení řešitelé, zástupci Evropské komise, akademických a výzkumných institucí, státní správy, oborových organizací a předních průmyslových firem. Více informací o slavnostním zahájení naleznete zde.

Zdroj: ČVUT