ČVUT předkládá záměr na výrobu a dodání přístrojů pro umělou plicní ventilaci

Zástupci Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT pod vedením prof. Karla Roubíka ve spolupráci s odborníky z Fakultní nemocnice Hradec Králové, Thomayerovy nemocnice v Praze, Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a Státním ústavem pro kontrolu léčiv předkládají Vládě ČR prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR ke schválení záměr na vývoj ventilátoru CoroVent, který by mohla využívat všechna zdravotnická zařízení v případě vyčerpání všech dostupných ventilátorů schválených pro klinické použití.

Cílem projektu je zajistit dostupnost přístrojů pro nouzovou umělou plicní ventilaci ve zdravotnických zařízeních po pacienty s respirační insuficiencí či respiračním selháním následkem Covid-19 v akutní fázi onemocnění. „Máme dlouholeté zkušenosti s návrhem těchto jednotek a jsme proto schopni v horizontu jednotek dnů až maximálně týdnů navrhnout, otestovat a zahájit výrobu takového typu ventilátoru, který zajistí záchranu života nejohroženějších pacientů. Projekt bude možné sdílet v rámci celého světa,“ říká prof. Karel Roubík z Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT.

Návrh bude respektovat standardní požadavky na ventilátor z hlediska bezpečnosti zajištěné jeho konstrukcí (zejména normy ČSN EN). Proto bude vybaven standardními bezpečnostními prvky (přetlakové a pojistné ventily apod.), ale některé požadavky nebude možné vzhledem ke zjednodušené konstrukci splnit. Základním principem návrhu a konstrukce ventilátoru je jeho snadná výroba ve velkém množství. Proto záměr počítá i se zapojením řady českých firem, které mají dostatečné technické vybavení v rámci ČR i zahraničí.

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT spolupracuje s odborníky z klinické praxe, zejména z anesteziologicko-resuscitačních oddělení nemocnic a jednotek intenzivní péče. Proto je navržený řešitelský tým interdisciplinární, aby byl schopen řešit jak otázky lékařské, tak otázky technické realizace ventilátoru. „Předpokládáme, že veškerá dokumentace, technické výkresy a technologické postupy budeme průběžně zveřejňovat na stránce www.ventilation.cz, aby je mohl využít kdokoliv po celém světě, kdo je schopen díly vyrobit, ventilátor sestavit a kdo má dostatečné vybavení, aby vytvořené ventilátory otestoval a připravil je pro klinické použití. I k tomu zveřejníme, v případě realizace projektu CoroVent, postup a příslušné formuláře," dodává prof. Karel Roubík.

Zdroj: ČVUT
Ilustrační foto: Pixabay.com