ČVUT podepsalo memorandum s taiwanskou univerzitou

V úterý 1. září 2020 podepsal prezident tchajpejské univerzity National Taiwan University of Science and Technology pan Ching-Jong Liao memorandum o vzájemné spolupráci obou univerzit zaměřené na další společné příležitosti a rozvoj v oblasti vědy a výzkumu. Memorandum podepsané rektorem ČVUT v Praze doc. Vojtěchem Petráčkem přivezl na slavnostní ceremoniál prorektor pro informační systém ČVUT v Praze Ing. Radek Holý, Ph.D.

"Jedná se o výsledek více než desetileté spolupráce mezi partnerskými univerzitami. Tato nová dohoda si dává za cíl ještě více posílit společné aktivity v oblasti vědy a výzkumu, koordinovat výzkumné projekty a podporovat akademické výměny mezi Tchaj-wanem a Českou republikou,“ řekl k podpisu tchajwanské strany Ing. Radek Holý, Ph.D., prorektor ČVUT v Praze. 

Slavnostního ceremoniálu memoranda mezi ČVUT v Praze a National Taiwan University of Science and Technology se zúčastnili zástupci akademických a výzkumných institucí české delegace na Tchaj-wanu. Nechyběl prof. Zdeněk Havlas, místopředseda Akademie věd České republiky, a prof. Hana Sychrová, členka Akademického sněmu Akademievěd České republiky.

Zatímco ČVUT v Praze se umístilo letos na 432. místě v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World University Rankings, National Taiwan University of Science and Technology zaujímá se svými špičkově vybavenými technickými pracovišti 267. místo.

Prezident National Taiwan University of Science and Technology pan Ching-Jong Liao během slavnostního setkání u memoranda uvedl, že si spolupráce s ČVUT v Praze váží nejen za její dlouholetý charakter, ale hlavně za nejvyšší přínos, který jeho univerzitě ze všech obdobných akademických spoluprací mezi Tchaj-wanem a Českou republikou přinesla.        

Dokladem toho je také skutečnost, že od podpisu vzájemné spolupráce mezi oběma institucemi v r. 2006, vycestovalo na ČVUT v rámci výměnného programu více než 70 tchajwanských studentů a více než 70 českých studentů navštívilo National Taiwan University of Science and Technology. Většina výměn se uskutečnila na fakultách zaměřených na management a inženýrské disciplíny. Výměnný studijní program mezi oběma univerzitami patří mezi oboustranně nejoblíbenější, přičemž Česká republika je v seznamu nejpopulárnějších destinací studentů National Taiwan University of Science and Technology.

Prezident National Taiwan University of Science and Technology pan Ching-Jong Liao také poznamenal, že kromě každoroční výměny studentů zahájily obě univerzity v roce 2015 double degree program, který umožňuje studentům magisterského programu Institutu elektroniky studovat na ČVUT v Praze a získat dvojí diplom, a stejně tak studentům ČVUT.

Kromě posílení vzájemné spolupráce v oblasti vědy a výzkumu bylo cílem návštěvy prorektora Radka Holého na National Taiwan University of Science and Technology rozšířit probíhající akademické výměny a vazby se studenty. Obě strany se zavázaly, že zintenzivní celouniverzitní spolupráci a dojde k synergii společných projektů, na nichž participují studenti a akademičtí pracovníci, dále pak bude cílem společná implementace národních strategických plánů v oblasti výzkumu. Obě strany očekávají, že tento postup povede i k rozšíření spolupráce mezi univerzitami a průmyslovými partnery a ke vzniku strategických výzkumných projektů. Dalším požadovaným výsledkem má být posílení mezinárodní konkurenceschopnosti obou univerzit.    

Prorektor Ing. Radek Holý, Ph.D., předal prezidentu National Taiwan University of Science and Technology panu Ching-Jong Liaovi jménem rektora ČVUT doc. Vojtěcha Petráčka čestnou zlatou medaili ČVUT v Praze. Ta vyjadřuje nezpochybnitelný přinos prezidenta National Taiwan University of Science and Technology k rozvoji vysokoškolského vzdělávání v České republice. 

Prorektor ČVUT Ing. Radek Holý, Ph.D., vyjádřil během slavnostního ceremoniálu potěšení nad tím, že další posilování vzájemných vztahů mezi ČVUT v Praze a National Taiwan University of Science and Technology přinese v nadcházejících letech kontinuální zlepšování, společnou komunikaci a investice v oblasti inteligentních dopravních systémů, informační bezpečnosti, umělé inteligence a dalších technických oblastech.

Zdroj: ČVUT