Čtyři nové výzvy k rozvoji výzkumu mozku

Projekt Human Brain Project (HBP) zveřejnil čtyři výzvy k vyjádření zájmu o nové projekty, které přímo přispívají k rozvoji výzkumné infrastruktury eBRAINS. Nové projekty by měly též rozšiřovat rozsah aplikace HBP z hlediska inovací, neurověd a klinického výzkumu:

1) Brain Atlas and simulation engine adapter construction

2) Application of functional architectures supporting advanced cognitive functions to address AI problems of industrial relevance

3) High-level neuro-symbolic processing for guidance of goal-directed behavior

4) Engagement of Industry, SMEs and start-ups.

První tři výzvy jsou otevřeny všem žadatelům (členům i nečlenům HBP), zatímco čtvrté se mohou zúčastnit pouze subjekty, které nejsou součástí HBP. Lhůta pro předložení předběžných návrhů je 16. září 2020 a pro předložení finálních návrhů 16. října 2020. Podrobnosti (texty výzev, podmínky způsobilosti, pravidla hodnocení atd.) jsou k dispozici ZDE nebo na webu HBP po zaregistrování se.

Zdroj: h2020.cz