Common Exploitation Booster - podpůrné centrum pro projekty 7.RP a H2020

Nové podpůrné centrum programu Horizont 2020 zahájilo služby pro probíhající projekty 7. RP a H2020 ve výzkumu a inovacích. Podpůrné služby se týkají všech programových oblastí a chtějí podpořit uplatnění výsledků výzkumu a inovací.

Pilotní iniciativa Common Exploitation Booster poskytuje čtyři druhy služeb pro projekty a výsledky v různých stupních vývoje:

  • Analysis of Exploitation Risks (Analýza rizik pro uplatnění výzkumu a vývoje)
  • Exploitation Strategy Seminar (Strategie pro uplatnění výzkumu a vývoje)
  • Business Plan Development (Podnikatelský plán)
  • Brokerage and Pitching Event (Partnerské setkání a vytipování partnerů)

Více informací naleznete na webové stránce nebo na emailové adrese: EC-CSC-Exploitation-Support@ec.europa.eu.

Letáček se základními informacemi a o možnostech využití této služby naleznete zde.

Zdroj: H2020