Co přinesla občanská debata o vesmíru pro Evropu

Dne 10. září 2016 uspořádala Evropská kosmická agentura (ESA) celosvětově zcela první občanskou debatu  o vesmíru ve všech svých 22 členských zemích. Celkem se jí zúčastnilo 1618 občanů.
V České republice, která je členem ESA od roku 2008, zajišťovalo uspořádání debaty Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR a s podporou agentury CzechInvest. (O akci jsme informovali zde.) Všechny tři instituce jsou zapojeny do spolupráce s ESA, především TC AV ČR je od listopadu 2015 tzv. ESA Technology Transfer Broker. Pro zájemce o spolupráci s ESA disponuje on-line databází s tržištěm technologií, metodik, ověřených praxí a nových materiálů, kde lze porovnávat technologické poptávky s dostupnými kosmickými technologiemi a tyto nabízet ke komerční aplikaci v průmyslu. Pro otázky ohledně ESA TT Broker kontaktujte Pavla Habartu: habarta@tc.cz

Výsledky občanské debaty byly využity na zasedání Rady ministrů ESA, která se konala začátkem prosince ve švýcarském Luzernu. Česká delegace tvořená zástupci Ministerstva dopravy ČR zde navýšila účast ve volitelných programech ESA na více než 70 miliónů euro, což je zatím nejvíce od českého vstupu do ESA. Jedná se o programy z oblastí:

  • Pozorování Země
  • Telekomunikace a navigace
  • Nosné rakety
  • Obecné technologie
  • Pilotované lety a mikrogravitace
  • Sluneční soustava a vzdálený vesmír
  • Sledování kosmického prostoru

K výsledkům debaty vydala ESA koncem roku 2016 časopis a připravila video o celé akci.

Zdroj: tc