Členové vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace navštívili vědeckovýzkumná centra v Olomouci

Vědecká pracoviště aplikačního centra BALUO Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) navštívili ve čtvrtek 26. ledna 2017 členové Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) v čele s jejím prvním místopředsedou prof. Petrem Dvořákem.

Členové RVVI se v rámci návštěvy setkali nejen se zástupci vedení obou výzkumných center, ale také s rektorem Univerzity Palackého prof. Jaroslavem Millerem, s nimiž diskutovali o aktuálních tématech státní vědní politiky.

Aplikační centrum BALUO je novým výzkumným zařízením Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, které bylo oficiálně otevřeno 11. listopadu 2016. Zaměřuje se na oblast vědy, inovačního podnikání, technologie a odborného vzdělávání v oblasti pohybové aktivity, prevence civilizačních onemocnění a podpory zdravého životního stylu.

Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci vznikl v roce 2012 v rámci projektu BIOMEDREG financovaného z evropských strukturálních fondů (OP VaVpI) a státního rozpočtu. Projekt za více než 856 milionů korun iniciovala Univerzita Palackého, která ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc a dalšími partnery vybudovala špičkové vědecké pracoviště zaměřené na molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum.

Zdroj: vyzkum