Čínským vědcům se podařil teleport ze země do vesmíru

Čínským vědcům se podařil průlom v oblasti kvantové teleporatace. Dokázali převést stav částice z Tibetu do satelitu Micius plujícího vesmírem. Celková vzdálenost činila kolem 500 kilometrů.

Tento úspěch je průlomem ve výzkumu teleportace, píše server Time.com.

Čínským vědcům se podařilo do vesmíru přenést parametry kvantových stavů mezi fotony. Tento přenos fyzikálně znamená totéž, jako kdyby byly tyto elementární částice přeneseny fyzicky.

“Světlo se chová jako vlna, ale podle zákonů kvantové mechaniky má i částicové vlastnosti, které se projevují při velmi malých světelných intenzitách. Částicím světla říkáme fotony, ale dělení na částice a vlny je spíše metaforické,” říká Dominik Miketa z londýnské Imperial College. Fotony mohou být kvantově provázané.

„Můžeme si představit ‚rotující káču‘. Fotony nesou právě takovou ‚rotující káču‘. U jednoho v páru rotuje po směru hodinových ručiček, u druhého proti směru. Celkové točení přitom musí být nulové,“ vysvětluje Miketa.

Díky tomu akce nebo měření vykonaná na jedné z částic mají efekt na druhé, to je právě efekt provázání. Fotony ale musí zůstat izolované.

V tomto případě čínský tým vytvořil v pozemní laboratoři v Tibetu provázané fotony, z nichž jeden zůstal v laboratoři na Zemi zatímco druhý z párů byl vyzářen na satelit. Právě cesta 500 km po který se podařilo některé párové fotony udržet izolované je velikým úspěchem.

Vědci vysílali částice do vesmíru zhruba měsíc

„Smyslem celého experimentu bylo ukázat, že Země-vesmír-Země je pro kvantový přenos možná schůdnější než Země-Země, protože většinu první cesty lze zvládnout v celém prázdném prostoru, kde se nemůže moc pokazit a foton se nikde třeba omylem neabsorbuje,“ vysvětluje Miketa.

Ještě v 90. letech vědci pouze spekulovali o možnostech „teleportace“ fotonů, postupně se to podařilo realizovat v laboratorních podmínkách, před rokem se podařilo fotony teleportovat mimo laboratoř. Teleportace do vesmíru je ale zcela novým úspěchem.

„Je to zásadní krok pro vznik celosvětového kvantového internetu,“ oznámil tým vědců.

Propojení mezi kvantovými objekty na různých místech znamená, že částice mohou předávat kvantové informace na velkou vzdálenost, jako by se jednalo o stejný objekt. Teleportace jakou vidíme například ve Star Treku je ale pořád daleko v budoucnosti.

Zdroj: Lidovky.cz