Chystá se vznik globální iniciativy pro urychlení inovací v Evropě

ESADE, mezinárodní akademická instituce školící jednotlivce a podporující školství a výzkum, se spojila s Evropskou organizací pro jaderný výzkum (CERN) a dalšími evropskými organizacemi a vytvořila globální iniciativu ATTRACT, která má urychlit společný vývoj vysoce výkonného detektoru a zobrazovacích technologií a také dostat průlomové technologie na trh. Evropská komise iniciativu ATTRACT přizvala k doplnění grantové dohody. K výzkumným institucím, které společně iniciativu vedou, je německá Evropská laboratoř molekulární biologie, Evropské zařízení synchrotronní radiace sídlící ve Francii, Evropská asociace managementu průmyslového výzkumu z Belgie, univerzita z finského Aalta, francouzský Ústav Maxe von Lauea – Paula Langevina, Evropské zařízení pro bezrentgenový elektronový laser z Německa a Evropská organizace pro astronomický výzkum jižní polokoule rovněž z Německa.

Průlomové inovace

Vedoucí týmu ESADE, děkan pro výzkum Jonathan Wareham, uvedl, že je třeba hledat nové, netradiční zdroje inovací, jež by řešily hlavní společenské problémy 21. století. V dnešním velmi soutěživém a ekonomicky stagnujícím světě jsou podle něj průlomové inovace důležitější než kdy předtím.

Na rozdíl od dílčích, přírůstkových inovací, které přinášejí reaktivní a adaptivní odpovědi na určitý problém, jsou průlomové inovace vedeny snahou předjímat budoucí nebo již vznikající potřeby. Právě tato snaha má iniciativu ATTRACT vést k podněcování přeměny průlomových technologií na vědecké a technologické inovace, které mohou vést k novým průmyslovým aplikacím se skutečným dopadem na životy lidí. Projektový koordinátor CERNu Markus Nordberg k tomu uvedl, že na nové technologie, z nichž se později stanou inovace, se obvykle přijde čistě náhodou. Nyní je však třeba vytvořit a zavést mechanismy, díky nimž by k takové transformaci docházelo systematicky. ATTRACT je pilotní iniciativa pro nový typ spolupráce, které omezí spoléhání se na náhodu při transformaci hraniční vědy na produkty, procesy a služby, které také pomáhají řešit potřeby společnosti, dodal Nordberg.

Hlavní faktory - detekce a zobrazovací technologie

Špičkové detekční a zobrazovací technologie – jádro výzkumných cílů iniciativy ATTRACT – hrají klíčovou roli jako faktory v téměř všech hlavních technologických oblastech. Na těchto technologiích tak či onak závisí většina budoucích technických aplikací a komerčně zajímavých výrobků a firem zaměřených na společenské výzvy.

Můžeme používat senzory, které pomáhají slabozrakým s orientací? Můžeme vyvinout lepší způsoby online výuky? Můžeme hledat způsoby jak lépe a šetrněji monitorovat klimatické změny a vyvíjet strategie zmírňování škod? Odpovědět na takové otázky vyžaduje otevřený postoj, aby mohly být koncepty průlomových inovací rychle identifikovány, posouzeny, průmyslově ozkoušeny a případně zamítnuty ze strany expertů v inovačním hodnotovém řetězci. Aby toho dosáhla, iniciativa ATTRACT propojí národní a celoevropskou výzkumnou infrastrukturu, vysoké školy a výzkumné organizace se subjekty, které od nich dovedou převzít společensky prospěšné a komerčně zajímavé inovace.

Vstup průlomových myšlenek na trh

Iniciativa ATTRACT bude spuštěna v roce 2018 s otevřenou výzvou určenou výzkumným pracovníkům, podnikatelům a firmám, aby se rozhodli financovat výzkum a vývoj průkopnických zobrazovacích a senzorových technologií. V počáteční etapě bude financováno 180 projektových nápadů, což má urychlit vývoj průlomových technologií zaměřených na lékařské zobrazování a ozařování, satelitní zobrazování, otevřená data a infomační a komunikační technologie. Mezidisciplinární týmy v ESADE a univerzity v Aaltu budou mít příležitost pracovat společně na projektech a budou mít příležitost posouvat hranice a navrhovat radikální a převratné aplikace vycházející z metodiky jako je na výzvě založená inovace, která už je v ESADE zavedená.

Globální iniciativa je součástí strategického partnerství mezi CERN a ESADE, které již trvá několik let. Za 50 let svého fungování ESADE vytvořila vazby s firmami, ekonomickým a sociálním sektorem jako platforma pro vzdělání a inovace, výzkumné centrum a prostor pro reflexi a dialog. ESADE také aktivně hledá inovativní řešení výzev v oblasti lidských zdrojů a znalostního managementu, firemních inovací, podnikání, společenské odpovědnosti firem nebo řešení právních problémů v souvislosti s obchodem.

Zdroj: grant-garant.cz