Čeští vědci vynalezli inteligentní systém pro pokročilé třídění lesních sazenic

Výzkumní pracovníci z Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyřešili problém, jak rozpoznat ve velmi krátkém čase kvalitní krytokořennou sazenici lesních dřevin od té nekvalitní. A to díky metodám umělé inteligence a počítačového vidění. Nová třídicí linka, která oba prvky obsahuje, byla již uvedena do provozu.

Na nové komplexní třídicí lince spolupracovali společně s firmami ze Švédska a Holandska také vědci z Fakulty aplikované informatiky zlínské univerzity a Regionálního výzkumného centra CEBIA-Tech.

„Naše část komplexního řešení představuje pomyslné srdce celé linky, které na základě počítačového vidění a metod umělé inteligence rozhoduje o kvalitě dané sazenice a tím také o tom, zda splňuje či nesplňuje parametry vyžadované normou,“ říká profesor Vladimír Vašek, ředitel Centra CEBIA-Tech zlínské univerzity.

Před expedicí výsadby k zákazníkovi je potřeba zjistit, jakou mají sazenice výšku, průměr stonku a morfologiii. K tomu slouží vlastní třídička, která rozdělí sazenice právě podle kvality do tří kategorií.

„Vlastní třídičku představuje kamerová komora, kterou sazenice projíždějí na pásu ve vzdálenosti cca 50 cm od sebe rychlostí zhruba jeden metr za sekundu. V komoře jsou pomocí čtyř kamer pořizovány potřebné vzájemně kolmé snímky celé sazenice a snímky kořenového krčku,“ popisuje Vladimír Vašek.

Zpracováním obrazu z kamer je určena kvalitativní kategorie sazenice, jejíž kód je předán nadřazenému řídicímu systému. Tento zajistí mechanické nasměrování sazenice do zásobníků pro příslušnou kategorii.

„Velkou výzvou bylo především určování morfologické stavby sazenice, kdy bylo třeba uvažovat „často přímo neviditelné“ křížení větví a realizovat rekonstrukci větví za listy sazenice. V současné době je kamerová komora nainstalována jako součást třídicí linky ve firmě LESCUS, kde je v testovacím provozu realizováno třídění přes 60 000 sazenic za den,” dodává Vladimír Vašek.

Řešení je názornou ukázkou úspěšné aplikace moderních digitálních metod do reálného procesu, a to od komplexní automatizace přes kamerové systémy s počítačovým vyhodnocením až po aplikaci metod umělé inteligence v procesu vyhodnocování kvality lesních sazenic. Projekt „Inteligentní systém pro pokročilé třídění lesních sazenic“ byl řešen v rámci programu TRIO Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Zdroj: UTB
Ilustrační foto: pixabay.com