Čeští vědci si připomněli 100. výročí Mezinárodní astronomické unie

O víkendu se v Planetáriu Praha uskutečnilo slavnostní shromáždění, které připomenulo 100 let od založení Mezinárodní astronomické unie v roce 1919. Na akci s hojnou účastí významných osobností české astronomie byla udělena medaile Ernsta Macha, jejímž čerstvým nositelem se stal vynikající astrofyzik Ivan Hubený. Pražská akce předcházela slavnostnímu shromáždění v Bruselu, plánovanému na 11. až 12. dubna.

Mezi významnými účastníky pražského setkání nechyběli mimo jiné předseda Českého národního komitétu astronomického a  nedávný viceprezident Mezinárodní astronomické unie Jan Palouš, ředitel Astronomického ústavu AV ČR Vladimír Karas, předseda České astronomické společnosti Petr Heinzel a čestný předseda České astronomické společnosti Jiří Grygar. Zúčastnil se ho také místopředseda Akademie věd Jan Řídký. Do Prahy přiletěla i prezidentka Mezinárodní astronomické unie profesorka Ewine van Dishoeck. Účastníky pozdravil 99letý docent Luboš Perek, který je o dva dny starší než Mezinárodní astronomická unie (narozen 26. července 1919) a který byl v letech 1967–1970 jejím generálním sekretářem.

Medaile pro Hubeného

Jedním z vrcholů celého shromáždění bylo udělení čestné oborové medaile Ernsta Macha přednímu českému astrofyzikovi Ivanovi Hubenému (nar. 1948). Ten po převzetí medaile přednesl laureátskou přednášku o teorii hvězdných atmosfér, což je téma, kterému se věnuje již dobrých čtyřicet let. Hubený mimo jiné vyvinul unikátní program pro modely hvězdných atmosfér a akrečních disků i analýzu jejich spekter, který v současnosti patří mezi široce užívané programy v tomto oboru na světě. Jeho práce týkající se modelů atmosfér a přenosu záření žhavých hvězd v tepelné nerovnováze, zahrnující údaje pro více než 10 milionů spektrálních čar prvků od vodíku po železo a nikl, dosáhly světového ohlasu.

V Mezinárodní astronomické unii zastával Hubený řadu funkcí, působil kupříkladu jako viceprezident komise „Theory of Stellar Atmospheres“, od roku 2015 je prezidentem nové komise G5 „Stellar and Planetary Atmospheres“. Již od roku 1987 je členem Astronomické společnosti, v roce 2003 byl zvolen čestným členem Učené společnosti ČR.

vyroci_iau_02

Astrofyzik Ivan Hubený s čestnou oborovou medailí Ernsta Macha

Česká stopa

Na setkání v planetáriu byla k vidění také výstava 100 let pod jednou oblohou, která měla premiéru již v lednu v Senátu Parlamentu ČR. Zájemci si ji mohou v prostorách planetária prohlédnout až do Velikonoc. „Výstava především ukazuje obrovské výsledky astronomie za posledních sto let – od výzkumu Sluneční soustavy, černých děr včetně té obří ve středu naší Galaxie až po velmi vzdálené cizí galaxie či hledání extrasolárních planet,“ uvedla Předsedkyně Českého výboru pro 100 let IAU a autorka výstavy Soňa Ehlerová. „Ukazujeme také astronomii budoucnosti s největšími a nejdokonalejšími přístroji. Astronomie za posledních sto roků prošla obrovským vývojem. A česká stopa je v těch sto letech výrazná,“ podotkla Ehlerová.

Mezinárodní astronomická unie (IAU) byla založena v červenci 1919, naše země je jejím členem od roku 1922. Posláním IAU je rozvíjení astronomie ve všech ohledech včetně výzkumu a vzdělávání či zprostředkovávání astronomických poznatků široké veřejnosti. K jejím úkolům patří pojmenovávání astronomických objektů (hvězdy, planety, menší tělesa Sluneční soustavy, útvary na planetách a asteroidech, exoplanety, galaxie).

Připomeňme, že nejznámější hlasování IAU proběhlo v roce 2006 právě v Praze. Tehdy se hlasovalo o definici pojmu „planeta“, a tím také o ponechání či vyloučení Pluta ze seznamu planet Sluneční soustavy. Planeta Pluto byla následně přeřazena do nově vzniklé kategorie trpasličích planet.

Pojmenujte planetu

Spolupráce IAU s veřejností vedla k pojmenování 19 exoplanetárních systémů. Další kolo podávání návrhů na jména exosvětů se uskuteční právě v letošním jubilejním roce – každá země dostane možnost pojmenovat jednu exoplanetu. Výběr jména bude probíhat celostátně a IAU doufá, že se do něj zapojí i mnoho mladých lidí a studentů, neboť právě oni budou v budoucích desetiletích tyto planety zkoumat, stavět přístroje, kterými je budou pozorovat, a hledat život mimo Sluneční soustavu.

Senátor a čestný člen Mezinárodní astronomické unie Jiří Dušek dodal: „Česká republika má bohatou astronomickou minulost, počínaje pražským orlojem, přes pražský pobyt Johannese Keplera, Alberta Einsteina, meteority Příbram – první meteority s rodokmenem na světě, jejichž nález má právě o tomto víkendu (7. dubna) šedesáté výročí… a konče současným zapojením do Evropské jižní observatoře a Evropské kosmické agentury. Má se skutečně čím pochlubit.“

Na úvodním snímku: Čerstvý laureát prémie Ernsta Macha Ivan Hubený a ředitel Astronomického ústavu Vladimír Karas

Připravil: Milan Pohl, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR, s využitím tiskové zprávy Pavla Suchana, Astronomický ústav AV ČR 
Foto: Astronomický ústav AV ČR

Zdroj: www.avcr.cz