Čeští vědci se podílí na vývoji implantátu, který může zabránit chronické bolesti po operacích srdce

Speciálně upravený hořčíkový drát potažený biodegradabilním polymerem, který se v těle plně rozpustí, ulehčí pacientům po operacích srdce a plic od bolesti. Dosud využívaný ocelový drát bývá totiž v těle špatně snášen. Nové řešení společně vyvinul tým vědců z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) a Fyzikálního ústavu AV ČR (FZÚ).

Dlouhodobá bolest na hrudi po operacích srdce a plic je jeden z projevů nesnášenlivosti na nikl, který se vyskytuje v ocelových drátech. Ty se využívají, když je nutné rozříznout hrudní kost a následně její poloviny fixovat zpátky k sobě. Proto vědci z FJFI, ÚSMH) a FZÚ vyvinuli speciálně upravený hořčíkový drát potažený biodegradabilním polymerem, který se v těle plně rozpustí. Díky složení implantátu, které je lidskému tělu přirozené, nehrozí negativní reakce, a tedy žádná chronická bolest. Lze také předejít nutnosti odstranění drátu, což by bylo velkou výhodou, zejména u dětských pacientů. Projekt se dostal do finále 2. ročníku národní soutěže Transfera Technology Day.

Za FJFI se na výzkumu podílí Ing. Karel Tesař, který je doktorand Katedry materiálů. „V současné době se ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze věnujeme vyhodnocení prvních implantací, které proběhly na hrudní kosti prasat. První výsledky vypadají velice slibně. Paralelně k tomu se na katedře snažíme vyvíjet nové metodiky dynamického testování v simulovaném tělním prostředí, které by nutnost využití živých zvířat alespoň částečně omezily“, říká Karel Tesař.

V ÚSMH se výzkumem zabývá doc. Ing. Karel Balík, CSc., který se svým týmem vyvinul zařízení, jímž se ohebný hořčíkový drátek potáhne speciálním polymerním materiálem tak, aby měl požadované vlastnosti a mohl se při operacích využít. Pokud by byl totiž implantát vyroben pouze z hořčíku, rozpustil by se v těle dříve, než by kost srostla.

Dále se na výzkumu podílí také 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni, Fyziologický ústav AV ČR a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.

Výsledky uvedeného projektu se dostaly do finále 2. ročníku národní soutěže Transfera Technology Day. Pořádá ji Národní platforma Transfera.cz, která hájí zájmy transferové komunity v České republice s cílem posilovat a rozvíjet činnosti v oblasti transferu technologií a znalostí. Cílem akce je propojení byznysu a vědy za účelem získání zpětné vazby ke komerční připravenosti projektů a do budoucna i získání finančních prostředků pro perspektivní vědecké projekty.

Zdroj: ČVUT
Ilustrační foto: pixabay.com