Čeští vědci se budou učit od Izraele. Premiér Babiš jmenoval Ornu Berry členkou Mezinárodní rady při vládní RVVI

Předseda vlády Andrej Babiš, který je zároveň předsedou vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), ve čtvrtek 22.  listopadu v odpoledních hodinách přijal společně s místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem jednu z největších kapacit izraelské vědecko-technologické obce paní Ornu Berry. Premiér jí předal během pracovního setkání jmenovací dekret - jedna z čelních vědkyň Státu Izrael se tak stává členkou Mezinárodního poradního orgánu RVVI.

Izrael je světovým vzorem ve výzkumu a inovacích, zejména v převodu výsledků excelentního výzkumu do komerční praxe. Koncentrace izraelských vědeckých úspěchů nemá globálně obdoby. Dynamický rozvoj proslulého start-upového ekosystému a úspěchy inovativní ekonomiky jsou pro Izrael určující. Investice do vědy a výzkumu zde každoročně dosahují výše přes 4 % HDP a v kombinaci s mírou investic do inovací na počet obyvatel drží Izrael ve světě prvenství.

Návštěvě týmu Dr. Orny Berry v ČR předcházela v posledních měsících četná jednání, rozjela se univerzitní spolupráce, aktivní je Akademie věd ČR a připravila se řada programů na podporu společných podnikatelských aktivit spojených s výzkumem. Česká republika má v Izraeli dokonce svoji vědeckou diplomatku, která dosahuje na poli společného výzkumu prvních hmatatelných úspěchů.  Podle RVVI je však třeba více konkrétních výsledků a přestat zde měřit úspěchy pouze skrze počet doktorandů na zahraničních stipendiích, vědeckých misí a podnikatelských konferencí.

Během schůzky premiér Babiš s paní Berry projednali vytvoření systému zapojení českých start-upů do infrastruktury VaVaI a význam zakládání spin-off firem po vzoru Izraele, kde tvoří právě tyto subjekty potenciálně nejsilnější stránku tamní ekonomiky. Poněkud skepticky se Dr. Berry stavěla k zahraničním pobídkám, kde mladí lidé většinou odevzdávají později získanou přidanou hodnotu do zahraničí. V reakci premiéra získají pobídky v ČR nově pouze ty firmy, jejichž aktivity budou spojeny s výzkumem a vývojem.  I proto je RVVI v tomto směru důležitým připomínkovým místem pro tvorbu zákona o investičních pobídkách. Premiér při té příležitosti paní Berry sdělil, že významně posiluje roli rady Rady  pro výzkum, vývoj a inovace, která se stává jedním z klíčových nástrojů vládní politiky, a že podpora vědy a výzkumu je prioritou vlády.

Vládní RVVI připravila izraelské návštěvě program s řadou jednání s vedením Akademie věd, Czechinvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR. Jednání byli přítomni také zástupci ČISOKu a předseda Mezinárodní rady prof. Josef Michl. V debatě se členy RVVI zdůraznila dále Orna Berry nezbytnost stabilního systému veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací opřeného o funkční legislativu, jakož i silný potenciál prohloubení spolupráce ve VaVaI u obou zemí.

Karel Havlíček, místopředseda vládní RVVI ke jmenování izraelské vědkyně a průběhu jednání dodává: „Angažování Orny Berry do Mezinárodní rady při Radě pro výzkum, vývoj a inovace považujeme za průlomovou záležitost.  Izrael je v oblasti transferu znalostí do praxe jedním ze světových lídrů a paní Berry v sobě spojuje izraelskou výjimečnost založenou na vysoce funkčním propojení vědy a podnikání. Zřetelně tím i sdělujeme, že posilujeme oblast aplikovaného výzkumu a že jsme připraveni se učit od těch nejlepších. Orna Berry je mimořádná osobnost se světovým věhlasem a jsem si jist, že bude pro celou Radu oživením a přínosem. Navíc tím nekončíme, máme ambici do Rady získávat další vlivné světové vědce. Chceme-li hrát na mezinárodním poli první ligu, nesmíme se bát doplnit tým světovými hráči.”

Zdroj: vyzkum.cz