Čeští vědci představili metodu, která odhalí rakovinu slinivky už v počáteční fázi

Prestižní vědecký časopis Nature Communications zveřejnil studii o nové metodě diagnostiky rakoviny slinivky, kterou objevil tým analytického chemika Michala Holčapka z Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Metoda dokáže odhalit nemoc už v počáteční fázi pomocí analýzy lipidů z pouhé kapky krve.

Skupina profesora Holčapka získala už v roce 2020 na tuto diagnostiku, kterou také ověřovali vědci na specializovaných pracovištích v Německu a v Singapuru, evropský patent. Na konci roku 2021 výzkumníka ocenil ministr školství Cenou za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd. Publikace v časopise Nature Communications je důkazem o úspěchu tohoto výzkumu.

„Už evropský patent byl pro nás velmi významným mezníkem, protože patentový úřad uznal náš výzkum za unikátní. Nynější publikace v časopise Nature Communications je pro mě jako pro vědce osobně nejcennější,“ uvedl Holčapek.

Celý výzkum týkající se analýzy lipidů odstartoval už v roce 2013 a pracuje na něm desetičlenný vědecký tým. Jeho součástí je i rakouská vědkyně Denise Wolrabová, která je první autorkou studie. „Mým cílem bylo úspěšně dokončit vývoj metody na screening rakoviny slinivky. Byla to několikaletá práce, která by bez podpory kolegů ve skupině nebyla možná,“ uvedla.

„Jsem nesmírně rád, že se mi podařilo vytvořit skupinu mladých lidí, které vědecká práce opravdu baví. Bez jejich mimořádného nasazení a pečlivosti při experimentální práci bychom se na tuto úroveň nikdy nedostali,“ dodal Holčapek.

Co bude s metodou dál

V dalších měsících se k výsledku práce pardubických vědců plánuje připojit česká firma FONS, která vlastní síť klinických laboratoří a pomůže s ověřením metody v klinické praxi. Spojení a vznik spin-off firmy umožní přiblížit výsledky výzkumu k běžnému využití. Před zavedením nové metody do praxe ji čekají klinické testy a řada ověřování. 

Proč právě rakovina slinivky

Včasná diagnostika je u rakovin slinivky břišní mimořádně důležitá. U většiny pacientů se ji totiž podaří diagnostikovat až v rozvinuté fázi, kdy je už nemoc v těle rozšířená, což znemožňuje úspěšnou léčbu. Kvůli tomu se jedná o nádor, který současná medicína stále ještě neumí pořádně léčit: více než pětadevadesát procent pacientů na nemoc umírá.

Karcinom slinivky je přitom třináctým nejčastějším zhoubným onemocněním, ve vyspělých zemích je průměrně čtvrtým nejčastějším nádorem, na který se umírá. Ze dvaceti pacientů s rakovinou slinivky do pěti let od data diagnózy devatenáct zemře.

Zdroj: ČT24
Ilustrační foto: pixabay.com