Čeští vědci pomáhají zkoumat přírodní katastrofy ve vysokých horách

Pomoci s hodnocením přírodních rizik ve vysokých horách může studie, kterou vypracoval mezinárodní vědecký tým s přispěním odborníků z Akademie věd ČR. Jejich manuál se zaměřuje na nebezpečí spjatá s horskými ledovci na místech s trvale zmrzlou půdou. V takových oblastech mohou klimatické změny vyvolat sesuvy půdy či spustit skalní laviny, které vedou k povodním.

Studie vedená švýcarskými vědci z Curyšské univerzity má přispět k ochraně majetku a životů obyvatel světových velehor, například Alp.

„Připravený manuál nabízí státním úřadům i soukromým společnostem přehled nejnovějších poznatků a osvědčených postupů pro popis, mapování a modelování potenciálně nebezpečných procesů ve velehorách,” popsal Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd.

Pomoc rozvojovým zemím

Podle Klimeše mohou být postupy z manuálu použity v nejrůznějších částech světa, a to včetně rozvojových zemí. Právě jejich obyvatelé jsou přírodními katastrofami ohroženi nejvíce. Tání ledovců může na určitých územích vést k záplavám a nakonec až k nedostatku vody, jelikož pozůstatky ledovců pak nebudou schopné dostatečně napájet řeky.

Co se dále týká aktuálního výzkumu, vědci z Ústavu struktury a mechaniky hornin využili při práci na dokumentu poznatky získané výzkumem v peruánských Andách, jenž provádějí od roku 2003 s kolegy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

„Zaměřují se v něm zejména na problematiku sesouvání morénových hrází vysokohorských jezer, jež může vést k přelití hráze nebo k jejímu protržení, a tím ke vzniku nebezpečných záplav,” uvedl ředitel ústavu Josef Stemberk.

Připomněl, že sesuvy svahů či zřícení skal se netýkají jen velehor. Vyskytují se i v České republice, například v Hřensku a okolí.

Zdroj: Novinky.cz