Čeští vědci nabídnou politikům expertní podporu - jako ve Velké Británii

Zprostředkovat politikům přehledně a stručně informace z vědy, zaujmout je pro odborná témata a informovat je o nových technologiích a jejich dopadech, to je nabídka, s jakou přicházejí lidé z Akademie věd (AV ČR). Inspirovali se přitom parlamentní kanceláří, která funguje od 80. let ve Velké Británii. Možnosti expertní podpory českých zákonodárců projednají akademici na semináři s britskými odborníky v Senátu v úterý 26. září.

Vědci mohou politikům pomoci při hledání řešení mnoha společenských problémů, jako je například zjišťování dopadů změn životního prostředí, rozpoznání vlivů nových technologií na lidské zdraví nebo otázky bezpečnosti a kvality života, jak uvedla Akademie věd v tiskové zprávě. „Jako vědci disponujeme jedinečnými poznatky a znalostmi, které vznikají převážně za veřejné peníze, a tak bychom to měli veřejnosti nějak vracet,“ vysvětlil motivaci k takovému kroku jeden z iniciátorů semináře, místopředseda AV ČR Pavel Baran.

Ve Velké Británii slouží k expertní podpoře zákonodárců nezávislá Parlamentní kancelář pro vědu a technologie (Parliamentary Office of Science and Technology, POST), která funguje od roku 1989. Připravuje stručné vědecké analýzy, které mají maximálně čtyři strany a říká se jim „POST notes“. Právě to lidi z Akademie věd inspirovalo. „Na setkáních s vědeckým atašé britské ambasády Otakarem Fojtem nás napadlo, že by bylo dobré pozvat britské odborníky, aby nám řekli, jak to u nich funguje, jaký je tok informací mezi vědou a politickou scénou,“ řekl mluvčí AV ČR Jan Martinek, který seminář připravoval půl roku.

Vědci k tématu uprchlíků

Kancelář POST sama vyhledává důležitá témata, kterým se bude věnovat. Podle Akademie věd poskytuje hloubkové analýzy, nezávislá doporučení, odkazy na důvěryhodné informační zdroje, ale také organizuje debaty a nabízí neformální rady, osobní rozhovory a zveřejňuje vědecké články. Tématem její poslední zprávy POST byli uprchlíci a podmínky jejich ubytování ve Velké Británii.

Na chystaném semináři vystoupí mimo jiné biofyzička a neurofarmakoložka Sarah Bunnová, která se v kanceláři POST věnuje tématům z oblasti biologie a veřejného zdraví. Nedávno to byly například elektronické cigarety, stařecká demence nebo vliv cukru na lidské zdraví.

Čeští vědci nabízejí expertní podporu zákonodárcům ve čtyřech oblastech:živá příroda, neživá příroda, chemie a medicína a za čtvrté humanitní a společenské vědy. Semináře se zúčastní předseda Senátu Milan Štech, velvyslankyně Velké Británie Jan Thompsonová, předseda Vědecké rady AV ČR Antonín Fejfar a vedoucí Kanceláře Senátu Jiří Uklein.

Autor: kar
Zdroj: ČT24