Čeští vědci budou v mezinárodním projektu zkoumat srážky černých děr

Čeští vědci dosáhli dalšího úspěchu. S misí LISA budou totiž zkoumat gravitační vlny ve vesmíru. Půjde vůbec o první v kosmu umístěnou observatoř měřící tyto vlny. Do vesmíru má být LISA vypuštěna v roce 2034.

LISA (Laser Interferometer Space Antenna) je třetí velkou vlajkovou misí Vědeckého programu Evropské kosmické agentury (ESA), která je aktuálně ve fázi příprav. Mise bude sestávat ze tří družic, které budou mezi sebou vysílat laserový svazek na vzdálenost až 2,5 milionů kilometrů. Při průchodu gravitační vlny pak dojde ke změnám fází laserových svazků, což umožní zachytit dávné i velmi vzdálené srážky superhmotných černých děr. To napomůže odhalit, jak se utvořily první galaxie a velké černé díry v jejich středech.

„Českým vědcům se s podporou MŠMT podařilo zapojit do všech 3 vlajkových misí ESA, jde o JUICE, což je mise k Jupiteru, rentgenová observatoř ATHENA a nyní i LISA. To ukazuje, že česká věda je plnohodnotným hráčem v evropském kosmickém výzkumu. Výzkum gravitačních vln jsme navíc nedávno v rámci analýzy Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR identifikovali jako potenciální oblast, v níž by Česká republika mohla do budoucna koncipovat nový projekt,” dodává k české účasti na misi LISA náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT Pavel Doleček.

Česká strana bude pod vedením vědců z Astronomického a Fyzikálního ústavu AV ČR zodpovídat za vývoj, testování a výrobu mechanismu zajišťujícího přepínání mezi uvedenými dvěma laserovými svazky, tzv. „Fibre Switch Unit Actuator“. Do projektu budou zapojeny také Ústav fyziky atmosféry a Ústav termomechaniky AV ČR.  

Všechny další informace najdete zde i zde.

Zdroj: MŠMT
Ilustrační foto: pixabay.com