Čeští podnikatelé připravují v Indii průmyslový park

Indie se stává hitem našich podnikatelů. Za posledních pět let vzrostl český export do druhé nejlidnatější země světa o polovinu a o klíčové asijské teritorium projevují čím dále větší zájem rovněž naši investoři. V čele českého průmyslového tažení do Indie je dlouhodobě Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), která nejprve založila v Bengalúru podnikatelský hub pro naše podnikatele a nyní připravuje ve stejné destinaci moderní průmyslový areál, který by měl být hlavním indickým zázemím středně velkých českých producentů. AMSP ČR představí projekt u příležitosti návštěvy prezidenta Indické republiky J. E. Rám Náth Kóvinda v ČR a připravuje pionýrský model podpory našich investorů v zahraničí.

AMSP ČR, CzechTrade, Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), České velvyslanectví v Indii, CzechInvest, Česká exportní banka nebo EGAP nyní připravují speciální balíček, který by podpořil naše investory v připravovaném Českém industriálním parku (Czech Industrial Cluster-CIC) v Bengalúru. Ten by se společně s pobídkami indické vlády státu Karnátaka měl stát významnou motivací pro podnikatelský start v Indii. Celý projekt řídí AMSP ČR, která chce na indickém příkladu nastartovat cílenou podporu našich investorů v zahraničí.

Projekt navazuje na podnikatelský hub, který AMSP ČR ve spolupráci s CzechTrade otevřela před rokem v neprogresivnějším indickém velkoměstě Bengalúru, technologické metropoli, nazývané Silicon Valley Asie. V moderním hubu našlo svoje zázemí několik českých průmyslových firem jako např. LIKO-S, METALIKO, Watersavers, THT Ostrava, ale i agentura CzechTrade nebo například český honorární konzul. Za symbolické náklady v něm mohou naši podnikatelé využít kancelářského a logistického zázemí.

Ivan Kameník, ředitel pobočky CzechTrade v Bengalúru k hubu uvádí: „V posledních několika letech zájem o indický trh ze strany českých firem roste, potěšující je fakt, že se jedná o podniky z kategorie malých a středních firem. Stále platí, že indický trh je náročný; vstup na indický trh a působení na něm vyžaduje vytrvalost a odbornou přípravu. Výhodou pro české firmy je každodenní přítomnost zahraniční kanceláře CzechTrade v Bengalúru, která poskytuje své odborné poradenské služby v jižní Indii již několik let, a to jak v podnikatelském inkubátoru, tak se podílí i na přípravě konceptu českého průmyslového parku."

Druhým krokem tažení našich firem do Indie je vybudování hypermoderního českého průmyslového parku o rozloze 60 000 m2 v industriální zóně Bengalúru. Ten by se měl stát základnou pro středně velké průmyslníky z České republiky, kteří v něm najdou výrobní, skladové i obchodní zázemí. V čele iniciativy je vedle AMSP ČR úspěšná rodinná firma LIKO-S, která patřila k prvním našim středně velkým investorům v Indii a která se řadí mezi hlavní evropské průkopníky tzv. živých staveb, založených na nejmodernějších technologiích v kombinaci se zelenými fasádami, střechami a kořenovými čistírnami.

Libor Musil, předseda představenstva LIKO-S a.s. k projektu průmyslového parku uvádí: „Působení několika českých firem na jednom místě snižuje náklady a redukuje rizika. V místě se vytvoří i společensky spolupracující komunita, která eliminuje určitou izolovanost našich manažerů a jejich rodin v jiném prostředí. Objekt bude budován v etapách tak, jak budou firmy přicházet, a bude odpovídat stavebním standardům v Evropě. Ideální poloha v jedné z největších ekonomik světa, nízké provozní náklady a pobídky naší i místní vlády zajistí výhodné podmínky pro rozvoj našich firem na místě. Indie dnes jednoznačně upřednostňuje místní producenty před importéry a výroba našich produktů v Indii je velmi vítána."

Celý projekt je prvním pokusem o ucelenou podporu našich investorů v zahraničí. K zajímavým investičním pobídkám ze strany indické vlády v podobě daňových úlev se totiž současně na MPO připravuje investiční balíček, který by našim firmám v investici pomohl. AMSP ČR, která vede vyjednávání s resorty a rozhodujícími agenturami, chce na indickém případu odstartovat ucelenou podporu našich investorů v cizích teritoriích, např. po vzoru německé vlády. Připravuje se mj. státní příspěvek na startovací náklady firem, společná výhodnější nabídka financování a pojištění dodávek výrobních technologií od ČEB a EGAP, speciální podpora firem uplatňujících spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje, zapojení firem do spolupráce s indickými univerzitami, připravuje marketingový balíček od CzechTrade, výhodnější pojistky ad. Vyjednává se i speciální vízový režim pro naše firmy.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR k tomu dodává: „Na indickém příkladu zahajujeme nový model podpory našich investorů. Naším cílem je vytvořit motivační nástroje pro české investice v zahraničí a ukázat našim podnikatelům, že jednou z cest jejich rozvoje je rovněž jejich růst v jiných zemích. Nejde jen o to, že v současnosti je díky limitované pracovní síle větší rozvoj našich producentů nemožný, ale podnik tím získává větší šanci obsluhovat dálná teritoria, posiluje svůj tržní podíl a upevňuje si tím pozici v mezinárodním prostředí. To se nám vrátí jednak ve formě příchozích dividend a současně se tím ve světě prezentujeme jako skutečná průmyslová velmoc, což usnadní zakázky dalším našim výrobcům."

Indie, která má potenciál stát se třetí největší ekonomikou světa, patří mezi nejvyhledávanější destinace světových průmyslníků. Z našich podniků patří mezi průkopníky Škoda Auto, v poslední době masivně v teritoriu investoval výrobce železničních kol Bonatrans, o vybudování základny v Indii čím dále více usilují ale i středně velcí producenti, příkladem je například TOS nebo LIKO-S. Zatímco ještě v roce 2013 jsme do Indie exportovali v hodnotě 10,9 mld. Kč, minulý rok to bylo již 15,6 mld. Kč. Z celkového vývozu zemí V4 do Indie jde 42 % z České republiky, ve srovnání se Slovenskem exportujeme do Indie více než o řád, našim vývozům nestačí ani čtyřnásobně větší Polsko a z evropské osmadvacítky exportující do Indie držíme desátou pozici.  Dvě třetiny našeho exportu do Indie realizujeme v odvětví automobilového a strojírenského průmyslu.

Vladimír Bärtl, náměstek ministryně průmyslu a obchodu pro zahraniční obchod, k tomu dodává: „V tomto případě se jedná o příkladnou projektovou spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a podnikatelskou sférou. Po přibližně 3 měsících, kdy jednotliví členové pracovní skupiny přinášeli své náměty a ladili postoje, získává v těchto dnech projekt konkrétní podobu. Iniciativu jako takovou velmi vítáme. Plánovaný Český industriální park vytvoří nové prostředí, které usnadní českým společnostem pronikat na indický trh, řešit svůj rozvoj v momentě omezených zdrojů na českém trhu a hledat nové progresivní formy spolupráce se zahraničními - v tomto případě indickými - partnery, například v oblasti technologických inovací."

Zdroj: technickytydenik.cz