Čeští odborníci se podílejí na vývoji ekologických obalů budoucnosti

Know-how dvou českých subjektů – společnosti NAFIGATE a Vysokého učení technického v Brně – je základem pro projekt konsorcia 17 evropských firem a institucí, které budou vyvíjet ekologické obaly budoucnosti pro potraviny nebo kosmetiku. Členy konsorcia jsou také nadnárodní společnost Unilever a další excelentní pracoviště Evropské unie. Firma NAFIGATE společně se svými partnery uspěla ve výběrovém řízení Evropské komise v rámci výzkumného programu Horizont 2020 a bude realizovat projekt nové generace udržitelných obalů s názvem BioSupPack.

NAFIGATE Corporation se dlouhodobě zabývá konceptem cirkulární ekonomiky – zpracovává biologické odpady, které přeměňuje na biopolymery a následně bioplasty. Ty je možné využít různými způsoby – včetně výroby ekologických obalů pro potraviny, nápoje, kosmetiku nebo domácí čistící prostředky. „V rámci projektu BioSupPack budeme zpracovávat a testovat nové typy odpadů z potravinářských výrob a hledáme i nové formy polymeru, které jsou vhodné pro zpracování na plasty,“ řekla spolumajitelka NAFIGATE Corporation Lenka Mynářová. Z brněnské techniky se na projektu podílí Radek Přikryl a Veronika Melčová z Fakulty chemické VUT.

Evropská komise na celý projekt vyčlenila 8,8 milionu eur, čeští účastníci konsorcia – NAFIGATE Corporation a VUT – získali dohromady 1,4 milionu eur. Konsorcium se tak stává jedinou aliancí firem a institucí, která se bude projektem nejmodernějších obalů, jež nezatěžují životní prostředí, s podporou komise zabývat. NAFIGATE Corporation je přední českou vývojovou firmou, zaměřuje se na oblast biotechnologií a nanotechnologií. Její vlajkovou lodí v první oblasti je biotechnologie Hydal, která využívá k výrobě bioplastů různých olejových odpadů. Tato technologie vznikla v minulosti právě na Fakultě chemické VUT, konkrétně v laboratořích Centra materiálového výzkumu v týmu profesorky Ivany Márové.

Náhrada syntetických plastů

Evropská unie dlouhodobě usiluje o řešení problémů se syntetickými plasty, nástup bioplastů ale brzdí řada problémů. Stávající recyklační systémy jsou vybudované na zpracování klasických plastů, a ne všechny bioplasty jsou skutečně ekologické. „Zadáním Evropské komise bylo vyvinout udržitelný obal, který nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Podařilo se nám prokázat, že řešením může být náš přístup k cirkulární ekonomice a to, jak zpracováváme potravinářské odpady,“ uvedla Lenka Mynářová. V rámci projektu BioSupPack bude konsorcium také ověřovat možnosti, jak bioplasty nové generace efektivně recyklovat a jak digitalizovat materiálové toky.

Společnost NAFIGATE teď čeká hodně práce v excelentním evropském týmu – mimo jiné s tak renomovaným partnerem, jakým je Unilever. Cílem je vyvinout spolehlivé a pevné obaly, které budou minimálně stejně kvalitní jako ty tradiční, ale přitom maximálně šetrné vůči životnímu prostředí. Projekty moderních obalů představují také významnou ekonomickou a byznysovou příležitost. Obaly jsou největším aplikačním segmentem plastového průmyslu, v roce 2019 se podle analytiků společnosti Frost&Sullivan podílely na celkové spotřebě tohoto odvětví 40 procenty. Společnost NAFIGATE má podle mezinárodních hodnocení v oboru biotechnologií významný jak růstový, tak inovační potenciál a směřuje k neustálému rozšiřování svého portfolia výrobků.

Zdroj: VUT, NAFIGATE Corporation