Čeští odborníci pomohou s rozvojem těžby minerálů v Argentině

Přední čeští odborníci z nejrůznějších oborů se pod vedením agentury CzechInvest vydali na pětidenní technologickou misi po Argentině. Ve dnech 29. října až 2. listopadu 2018 zde jednali o možnostech vědeckotechnické spolupráce v důlním průmyslu, zejména v oblastech jako je důlní technika, geologie a materiálový výzkum a dekontaminace. Mise byla součástí projektu ekonomické diplomacie Ministerstva zahraničních věcí České republiky (PROPED) a spoluorganizovalo ji Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires. Své znalosti pro posílení bilaterálních vazeb nabídly například státní podnik DIAMO, Česká geologická služba, Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

Zdroj: Jiří Málek, Vladimír Žáček, Jindřich Šancer, CzechInvest

„Argentina se snaží dohnat mnohaleté zpoždění v oblasti využití svých přírodních zdrojů a hledá pomoc při aplikacích nejmodernějších technologií průzkumu i těžby. Právě zkušenosti a technologická pokročilost České republiky v důlním odvětví skýtají vysoký potenciál pro možnou spolupráci,“ říká Jiří Krechl, vedoucí Oddělení podpory výzkumu, vývoje a inovací agentury CzechInvest.

Česká delegace během týdne navštívila klíčové argentinské instituce, sdružení firem a Univerzitu v Buenos Aires. Významnou součástí programu byla návštěva dolu na lithium Exar v provincii Jujuy, který se nachází na pomezí Argentiny, Chile a Bolívie, vzdálen přibližně 2 000 km od Buenos Aires. Argentina patří k předním světovým producentům lithia a těžba probíhá velmi jednoduchým způsobem. Na závěr se delegace setkala s reprezentací vlády provincie Salta. V argentinském systému mají provincie velkou samostatnost a Salta patří k těm, kde se nachází řada perspektivních nebo již otevřených nalezišť minerálů, které chce využívat ve větší intenzitě, ale udržitelným a k životnímu prostředí příznivým způsobem. V tom jí mohou odborníci z Česka významně pomoci.

S Latinskou Amerikou se agentura CzechInvest snaží rozvíjet vztahy dlouhodobě, například vloni se vypravila na podobnou misi do sousedního Chile.

Zdroj: CzechInvest