Čeští biologové testují přírodní ochranu proti nemocem kaštanů

Tmavé skvrny na listech, jejich předčasné opadávání a celkové oslabení stromů. Tak jírovce v Českých Budějovicích poškozuje invazní hmyzí škůdce, klíněnka jírovcová, a také houbová choroba. Na ochranu stromů provádějí letos vědci z Biologického centra AV ČR experiment, při němž chtějí ověřit, zda lze stromům pomoci přírodní cestou.

Jírovec maďal, lidově zvaný koňský kaštan, je oblíbený okrasný strom, který kromě své estetické funkce poskytuje stín, snižuje teplotu i prašnost ve městě, je důležitým zdrojem pylu a nektaru a vytváří životní prostředí mnoha užitečným organismům. V katastrálním území města České Budějovice lze nalézt přes 500 stromů tohoto druhu. Jírovec je však napadán invazním škůdcem klíněnkou jírovcovou a také houbovou chorobou Guignardia aesculi, která je původcem hnědé skvrnitosti jírovce. Oba organismy způsobují nekrotické skvrny na napadených listech a jejich předčasné opadávání, což stromy značně oslabuje. Nejvíce je to ve městě patrné u stromořadí podél Nádražní ulice, kde je pravidelně poškozeno více než 50 % listové plochy. Z tohoto ohniska se pak škůdci dále šíří do okolí. Jak klíněnku, tak skvrnitost lze omezit aplikací insekticidů a fungicidů. Postřik celých stromů nebo ošetření pomocí injektáže je sice účinné, ale velmi nákladné a má negativní dopady na životní prostředí i na člověka. Aplikace pesticidů injektáží do kmenů stromů navíc ohrožuje stromy samotné z důvodu rizika zavlečení chorob otvory vyvrtanými do kmene, a proto není u nás povolena.

Vědci z Biologického centra AV ČR v letošním roce testují možnosti ochrany jírovců pomocí nového vlastního rostlinného biostimulantu SUPRESIL DUO®. „Je to zcela přírodní přípravek, který obsahuje patentované kmeny dvou druhů užitečných hub: entomopatogenní Cordyceps fumosorosea a mykoparazitické Trichoderma harzianum. Kmen první houby pochází z jižních Čech, izolovali jsme ho právě z klíněnky, proti které je vysoce virulentní,“ říká autor přípravku Rostislav Zemek z Biologického centra AV ČR. Kmen druhé houby je původem z Izraele, má výborné účinky proti rostlinným patogenům a zároveň podporuje využití živin a růst rostlin.

Vědci přípravek zapravují do půdy, kde působí jak přímo na kukly škůdce a spóry původce hnědé skvrnitosti, tak nepřímo přes kořeny stromů zvyšuje jejich odolnost vůči chorobám a škůdcům. První dávku výzkumníci aplikovali na jaře, další dvě v létě a začátkem podzimu a nyní aplikují druhou podzimní dávku, která by měla zasáhnout přezimující kukly klíněnky a spóry houbové choroby. Celou sezónu stromy pravidelně sledovali, odebírali vzorky listů pro digitální analýzu poškození a také pomocí měření fotosyntetické aktivity v listech zjišťovali kondici stromů. Na posledně jmenovaném se podílela také Dr. Svietlana Sytnyk z Ukrajiny, která si ze své domovské univerzity v Dnipru přivezla speciální přístroj pro měření chlorofylové fluorescence.

„V současné době zpracováváme předběžné výsledky, ale konečné vyhodnocení proběhne až v příštím roce, kdy by mělo být na stromech již více patrné snížení výskytu klíněnky a hnědé skvrnitosti listů,“ dodává Rostislav Zemek.

Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Zdroj: AV ČR
Ilustrační foto: canva.com