Český vědec se stal členem prestižního výboru programu Horizont Evropa

Vědec z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Emil Cienciala se stal členem výboru Mise pro zdravou půdu a potraviny. Ten bude součástí nového programu Evropské unie Horizont Evropa.

Emil Cienciala, který se ve své práci zaměřuje na ekologii lesa a uhlíkovou bilanci těchto ekosystémů, uspěl mezi 2 100 adepty z evropských i mimoevropských zemí. V této konkurenci byl zvolen jako jediný zástupce z Akademie věd. Členství ve výboru představuje možnost ovlivňovat problematiku v oblastech zdravé půdy a potravin na mezinárodní úrovni.

Emil Cienciala má řadu zahraničních zkušeností: doktorský titul získal na Švédské univerzitě zemědělských věd v Uppsale, kde působil i jako docent v oboru ekologie lesa, je také členem několika mezinárodních profesních organizací.

Mise Horizontu Evropa 

Výzvu na nominaci odborníků do jednotlivých výborů, které se stanou součástí připravovaného 9. programu EU Horizont Evropa, vyhlásila Evropská komise v květnu 2019. Jednalo se přitom o tato témata: adaptace na změnu klimatu; rakovina; zdravé oceány, moře a pobřežní a vnitrozemské vody; klimaticky neutrální a inteligentní zdravá města. Ve výborech zasedají špičkoví vědci včetně nositele Nobelovy ceny Haralda zur Hausena, který je předsedou patnáctičlenného výboru pro výzkum rakoviny.

Takzvané „mise” jsou novinkou v připravovaném programu Horizont Evropa. Jejich cílem je hledat řešení na aktuální společenské otázky a zároveň zviditelnit výsledky vědeckého bádání.

Seznam členů jednotlivých výborů najdete zde.

Připravil: Ústav výzkumu globální změny AV ČR,  Alice Horáčková
Zdroj: AV ČR