Český technologický start-up získal podporu 50 tisíc Euro z Programu H2020

Společnost Netcampaigner.com s.r.o. se v celoevropské konkurenci stala sedmým držitelem prestižního grantu z ČR,  který získala pro vývoj svého systému Incomaker. Ten umožní firmám mnohem snáze řídit jejich marketingové aktivity. Produkt vyvíjí mezinárodní tým a je určen pro globální trh. Grant získala firma z evropského programu Horizont 2020, jehož součástí je specifický nástroj navržený pro malé a střední podniky (MSP), jež nabízí podporu ambiciózním inovačním firmám pro uplatnění výrobků nebo služeb na mezinárodním trhu.

Schéma programu Horizont 2020 (H2020) pro MSP (tzv. SME Instrument) podporuje podniky ve třech fázích. V první fázi firma získává grant 50 tisíc euro na zpracování studie proveditelnosti uplatnění inovace na trhu. Podporu žadatelům do programu H2020 poskytuje Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra AV ČR (TC AV ČR) a pracovníci mezinárodní sítě Enterprise Europe Network (TC AV ČR). Pracovníci nabízejí konzultace k projektům ve všech fázích jejich přípravy včetně specializovaného poradenství k finančním a právním otázkám a také tvorbu analýzy inovačního potenciálu firmy. K dobré orientaci v programu podpory z H2020 přispěly právě tyto služby, které firma využila.

TC vydalo k této události tiskovou zprávu, jejíž celé znění naleznete v příloze níže nebo v sekci Tiskové zprávy.