Český spolek byl přijat do celosvětového sdružení GEO

Spolek Plan4all se stal zúčastněnou organizací “Participating Organization” celosvětového sdružení Group on Earth Observation (GEO). Vzhledem k relativně krátké historii spolku Plan4all se dá považovat toto pozvání za významný úspěch a ocenění práce členů spolku. Zařadili se tak po bok významných mezinárodních organizací a organizací přímo zřizovanými Spojenými národy.

Co je GEO?

GEO je mezivládní organizace propojující vládní instituce, akademické a výzkumné instituce, poskytovatele dat, podniky, inženýry, vědce a odborníky s cílem zlepšit dostupnost, přístup a využití dat dálkového průzkumu Země. V roce 2015 se ve městě Mexico City konalo zasedání ministrů GEO, při kterém se světoví lídři zavázali tzv. Ministerským prohlášením z Mexico City (The Mexico City Ministerial Declaration) podporovat otevřenost dat dálkového průzkumu Země pro příští desetiletí. Hlavními prioritními oblastmi zaměření GEO jsou Agenda Spojených národů pro udržitelný rozvoj 2030, Pařížská dohoda a Sendai rámec pro snižování rizik katastrof. Kromě více než 70 aktivit a iniciativ pracovního programu GEO, které řeší globální potřeby, koordinaci a mezery v oblasti dat dálkového průzkumu Země, je ústřední součástí mise GEO také vybudování globálního systému systémů pozorování Země (Global Earth Observation System of Systems - GEOSS).

Z historie Plan4all

Historie Plan4all se začala psát v letech 2009 - 2011 jako projekt tehdejšího evropského programu eContent plus. Cílem projektu Plan4all byla spolupráce na datových specifikacích pro směrnici INSPIRE. Vlastní sdružení Plan4all bylo založeno jako výsledek tohoto projektu a následujících projektů Plan4business, FOODIE, OpenTransportNet a SDI4Apps. Zakladateli sdružení byly tři české organizace: Západočeská univerzita v Plzni (ZČU), Help Service - Remote Sensing (HSRS) a České centrum pro vědu a společnost (CCSS). Jejich cílem bylo zajistit dlouhodobou udržitelnost a další rozvoj výsledků všech výše zmíněných projektů. Ke vzniku vlastního sdružení došlo v roce 2015. Od té doby se členská základna Plan4all rozrostla na 60 členů z Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Českých členů je v současnosti 37. Plan4all se aktivně zapojuje do řešení mezinárodních projektů Horizon2020.

Více o cílech spolku Plan4all se dočtete v tiskové zprávě zde.

Zdroj: Plan4all