Český software pomůže navrhovat bateriová úložiště pro průmysl

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvinulo ve spolupráci se společností AERS softwarový nástroj, který umožňuje navrhovat parametry bateriových úložišť a ověřovat je realistickou simulací provozu.

Cílem bateriových systémů a strategie jejich řízení v průmyslových komplexech je poskytování energetických rezerv pro krytí výkonových špiček. Optimalizace návrhu bateriového úložiště a nasmlouvání adekvátních výkonových kapacit dodavatelské energetické sítě je klíčové pro ekonomický a v neposlední řadě také ekologický smysl celého řešení.

Účelem softwaru vyvinutého výzkumným oddělením Monitoring a řízení inteligentních budov ČVUT UCEEB je umožnit kvalifikovaný návrh parametrů bateriového úložiště a související infrastruktury, zejména kapacity, na základě matematických výpočtů za použití měřených dat spotřeby. Propočty parametrů jsou realizovány hned v několika variantách současně a výsledky jsou přehledně zobrazovány v grafech.

Výpočetní návrh je pak možné ověřit detailní simulací provozu tohoto systému. Simulace pracuje s podrobnými elektrickými parametry, mezi které patří nabíjecí a vybíjecí proudy, hloubka vybití, limitní proudové zatížení systému a účinnosti komponent. Výsledkem simulace je ověření stability návrhu pro vykrývání výkonových špiček.

Zdroj: ČVUT