Český diagnostický systém ohlídá budovy

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí společně s firmou Energocentrum Plus systém automatické detekce a diagnostiky chyb technických zařízení budov, který umožní odhalovat nehospodárné způsoby provozu technologií na základě již existujícího monitoringu a sběru dat.

Výzkumné oddělení Kvalita vnitřního prostředí ČVUT UCEEB reaguje na současný trend snižování energetické náročnosti budov a zároveň se zaměřuje na slabé místo v podobě nehospodárného provozu jejich technologií. Aktuální projekt FaDeDiS navazuje na předchozí vývoj diagnostiky zaměřené na vzduchotechnické jednotky, jejich poruchy a chybný provoz, oproti kterému rozšířil svůj záběr i na ostatní technická zařízení budov (TZB), jako jsou kotelny, výměníky tepla, zásobníky teplé vody, kaskády kotlů apod.

Poruchy v systémech TZB se vyskytují v průběhu celého životního cyklu zařízení. Příčiny jsou různé od nevhodného návrhu přes neodbornou instalaci až po chybnou obsluhu či provoz. Právě nesprávné provozování tvoří největší skupinu generující chyby. V současnosti je většina technologií v budovách monitorována a v cloudových dispečerských službách (SCADA) jsou dostupná aktuální i historická data. Ta obvykle obsahují informace o nastalých chybách nebo nehospodárném provozu, nejsou však dostatečně vytěžena za účelem optimalizace fungování technologií.

Automatická diagnostika a detekce tak tvoří spojku mezi zaznamenanou chybou a koncovým uživatelem, kterému je tato chyba reportována včetně návrhu na její odstranění. V současnosti diagnostika obsahuje 61 testů pro kontrolu vzduchotechnických jednotek a 27 testů pro oblast otopných soustav. Díky automatické detekci provozních chyb je možné ušetřit řádově několik procent energie – dle literatury 3 – 30%, v některých případech až 50 %. Mimo to včasná detekce chyb vede k prodloužení životnosti zařízení a přispívá k zajištění komfortu v budově.

Zdroj: UCEEB
Ilustrační foto: pixabay.com