Česko-rakouský projekt hledá způsob, jak využít odpadní kůru v respirátorech

Snižovat znečištění životního prostředí si kladou za cíl vědci i inovativní výzkumné instituce po celém světě. Jednou z cest je plné využití potenciálu odpadního materiálu. V rámci česko-rakouského projektu se výzkumná skupiny Lucy Vojtové, která se na CEITEC VUT věnuje pokročilým biomateriálům, spojila s rakouskou firmou Wood K plus. Společně pracují na tom, aby dali další využití odpadní kůře, které jen evropský lesnický průmysl vyprodukuje více než 30 miliónů tun ročně. Je totiž prokázáno, že se jedná o surovinu bohatou na bioaktivní sloučeniny s potenciálem vyrábět speciální chemikálie a produkty s vysokou přidanou hodnotou. Využití by materiál mohl najít například v ochranných rouškách a respirátorech.

Evropa se potýká se změnami klimatu, které mají mimo jiné za následek přemnožení nežádoucího hmyzu. Mezi ten nejrozšířenější patří lýkožrout smrkový, který dokáže poškodit rozsáhlé plochy smrčin. Kůrovcová kalamita v posledním desetiletí významně postihla nejen území České republiky, ale například i Horního Rakouska. To zvýšilo nutnost kácení a vznik obrovského množství odpadní kůry, která většinou není dále využívána v takové podobě jak by potenciálně mohla. 

V česko-rakouském projektu přeshraniční spolupráce v rámci evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg se vědci a výzkumníci snaží využívání odpadní kůry změnit. Jejich cílem je, aby se nejen využívala jako zdroj energie, ale také jako surovina, ze které lze vyrábět speciální produkty. Ukázalo se totiž, že má prokazatelné antibakteriální i antivirotické vlastnosti.

Firma Wood K plus je přední výzkumnou organizací v oblasti dřeva a obnovitelných zdrojů v Evropě. Jejich hlavním úkolem v rámci projektu TECHBIKOM je zpracovat kůru za pomocí extrakcí do formy výluhů bioaktioaktivních látek. Ty předávají vědcům do brněnského výzkumného centra CEITEC VUT, které se zabývá vývojem inovativních pokročilých materiálů a nanomateriálů. V rámci výzkumné skupiny Pokročilé biomateriály, kterou vede doc. Lucy Vojtová ve spolupráci se skupinou dr. Radka Přikryla z Fakulty chemické VUT, se látky využívají pro přípravu submikronových vláken z biologicky odbouratelných polymerů s nastavitelnou dobou degradace. 

„Naším úkolem je využití procesu odstředivého zvlákňování (podobající se procesu výroby cukrové vaty) k přípravě vlákenného materiálu s antibakteriálním i antivirotickým účinkem, který se po určité, předem nastavené době v přírodě rozloží. Tyto vlastnosti vláken jsme již ověřili v pilotní studii projektu TECHBIKOM za vzniku funkčního vzorku,“ popisuje vývoj inovativního materiálu doc. Vojtová.

Materiál by se například mohl v budoucnu využít pro výrobu samočistících roušek či respirátorů, které se na rozdíl od stávajících materiálů v přírodě biologicky rozloží. Tomu se budou vědci a výzkumníci věnovat v dalších navazujících projektech, které právě chystají.

Zdroj: CEITEC
Autor: Kateřina Soukupová
Ilustrační foto: pixabay.com