Česko-norský výzkumný program: výzva na podporu nevýzkumných činností

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo 18. července 2016 výzvu pro podávání návrhů iniciativ 2016 financovanou z Fondu pro bilaterální spolupráci. Výzva podporuje nevýzkumné činnosti, které posilují vzájemnou spolupráci a vztahy mezi Českou republikou a Norskem. Způsobilými uchazeči jsou výzkumné organizace a malé a střední podniky. Celková institucionální podpora hrazená z Fondu a dostupná ve výzvě činí 11 026 000 Kč. Výzva bude otevřena v termínu 18. července 2016 – 20. ledna 2017 se dvěma uzávěrkami: 12. září nebo 4. listopadu 2016.

Podporovány budou následující iniciativy:

• příprava společného návrhu projektu, který bude předložen v programu Horizont 2020
• uspořádání studijní a pracovní cesty a/nebo účast na studijní a pracovní cestě mezi českými a norskými subjekty
• uspořádání akce a/nebo účast na akci – například vědeckých konferencích, bilaterálních jednáních, seminářích a/nebo školeních atd.
• publicitní činnost vztahující se k iniciativě, bilaterálním akcím, výsledkům dosaženým v současných výzkumných projektech, Programu a Norským fondům.

Podrobnější informace včetně dokumentace jsou k dispozici zde.

Zdroj: H2020