Česko-izraelská spolupráce v oblasti VaV nabírá obrátky

Předseda Technologické agentury ČR (TA ČR) se zúčastnil třídenní mise v čele s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem v Izraeli. Tato cesta završuje tři roky trvající intenzívní jednání a budování vztahů mezi oběma zeměmi ve výzkumné oblasti. Proběhlo několik setkání, kde klíčové pro spolupráci ze strany Technologické agentury bylo setkání s izraelským ministrem hospodářství Cohenem. V rámci tohoto jednání bylo deklarováno, že vztahy obou zemí jsou velmi nadstandardní a je potřeba tyto dobré vztahy umět přenést i do ekonomické roviny spolupráce.

Klíčem pro zintenzivnění v této oblasti je spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, který se bude promítat do reálných úspěchů firem na globálních trzích. V té souvislosti se na jednání TA ČR přihlásila k užší spolupráci s Israel Innovation Authority, která nově vznikla sloučením izraelských organizací na podporu aplikovaného výzkumu a inovací (Office of the Chief Scientist, MATIMOP a ISERD). Dalším krokem bude uzavření společné dohody, která bude zastřešovat hlavní oblasti spolupráce.

Již v únoru navštívila Izrael mise českých odborníků, aby se seznámila s podmínkami, jak jsou v Izraeli využívány výsledky výzkumu a vývoje v praxi. Mise, kterou vedl Petr Očko, předseda TA ČR, se dále zúčastnili prof. Zdeněk Kůs, rektor Technické univerzity v Liberci a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace, zástupci pěti českých renomovaných univerzit, které jsou členy spolku TRANSFERA, a Akademie věd České republiky, v čele s prof. Josef Lazarem, členem Akademické rady AV ČR. Mise se zúčastnila čtvrté konference o technologickém transferu v Izraeli a setkala se s Dr. Larry Loevem, jedním z jejich předsedů. Proběhlo mnoho setkání se zástupci institucí zabývajících se technologickým transferem, například tech-transferové organizace YISSUM spadající pod Hebrew University. V dalších dnech účastníci absolvovali seminář na Velvyslanectví ČR v Tel Avivu k následujícím tech transfer tématům:

1) Proces technologického transferu v podmínkách Technionu (Izraelského technologického institutu v Haifě)
2) Unikátní NIBN model komercializace výzkumu a spolupráce s fakultní nemocnicí v Beer Shevě
3) Sdílení zkušeností – spolupráce mezi akademickou institucí a průmyslem

V průběhu únorové mise se zástupci TA ČR, Petr Očko a Pavel Komárek, setkali s paní Nili Shalev, ředitelkou a národní koordinátorkou Israel-Europe R&D Directorate (součást Israel Innovation Authority), kde diskutovali o možné spolupráci v oblasti podpory aplikovaného výzkumu a technologického transferu.

Zdroj: TAČR