České úřady chtějí lépe koordinovat podporu mezinárodního výzkumu. Zapojí se TA ČR a ministerstvo školství

Ministerstvo školství a Technologická agentura ČR (TA ČR) by v budoucnu měly víc koordinovat svou podporu zapojení českých vědců do mezinárodního výzkumu. Počítá s tím memorandum, které na ministerstvu školství podepsali zástupci obou institucí. Spolupráce by měla přispět k rozvoji mezinárodních projektů základního i aplikovaného výzkumu, uvedly instituce.

„Doposud jsme žádnou takovou spolupráci (ministerstva a TA ČR) neměli, a tak doufám, že to přispěje k odstranění některých věcí, které obě strany vnímaly, že nejsou v systému optimální,“ řekl pověřený náměstek ministra školství Pavel Doleček. V minulosti se podle něj někdy stávalo, že obě instituce dělaly v řízení mezinárodního výzkumu stejné kroky. Memorandum by tak mělo přispět k lepší koordinaci rozdělení rolí.

Ministerstvo školství bude podle Dolečka příště jako gestor pro mezinárodní spolupráci určovat strategický směr mezinárodních aktivit vědců. Technologická agentura by měla roli ministerstva doplňovat, a to mimo jiné v návaznosti na spolupráci s dalšími evropskými agenturami, které podporují vědu a výzkum.

Cíl: lépe si rozdělit role

„Technologická agentura se ze své definice zaměřuje zejména na aplikovaný výzkum, inovace a malé a střední podniky více než třeba my (na ministerstvu školství). A to je právě to rozdělení rolí a hledání toho, abychom nedělali oba to samé,“ vysvětlil Doleček.

Nový mechanismus pro koordinaci spolupráce obou institucí bude zajišťovat koordinační výbor složený ze zástupců ministerstva školství a TA ČR. Na starosti bude mít zejména strategii bilaterální mezinárodní spolupráce ČR ve vědě a výzkumu, uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Podle předsedy TA ČR Petra Konvalinky se uchazeči díky lepší koordinaci s ministerstvem budou v nabídce možností mezinárodní spolupráce ve vědě lépe orientovat. „Na jednom místě budou setříděny země, se kterými se dá spolupracovat, dají se podávat projekty a za jakých podmínek,“ řekl.

Spolupráce s MŠMT by podle něj mohla přispět například k rozvoji společného výzkumu s Indií, Izraelem, Jižní Koreou, USA či některými státy Jižní Ameriky.

Věda přijde o peníze

Větší spolupráce TA ČR s ministerstvem školství je podle Konvalinky žádoucí i vzhledem k tomu, že se po roce 2020 zásadně změní systém podpory vědy v EU. V současnosti se jedná o návrhu nadcházejícího rámcového programu Horizont Evropa na období 2021 až 2027, který by se měl členit do tří pilířů, a to na otevřenou vědu, globální výzvy s konkurenceschopností průmyslu a otevřené inovace.

Zdroj: ČT24