České nanotechnologie se představily v kalifornském Anaheimu

V polovině května 2018 se v Anaheimu u Los Angeles konal TechConnect, světový inovační veletrh spojený s konferencí, který už po dvacet let přitahuje specialisty z oblasti nových materiálů, elektroniky, obranného průmyslu, energetiky či biomedicíny a biotechnologií.

České firmy zde reprezentovaly Asociace nanotechnologického průmyslu ČR, klastr Nanoprogress a společnosti Pardam, Advanced Materials, HE3DA a Nanospace. Za českou univerzitní sféru byli přítomni akademici z brněnského CEITEC, ostravské VŠB TU a České technologické platformy bezpečnosti průmyslu. Jejich účast podpořil společný projekt ekonomické diplomacie PROPED Generálního konzulátu ČR v Los Angeles, CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu.

České firmy zde představily 3D lithiovou baterii, speciální respirátory s nanovlákninou, antialergenní hračky či povlečení. Český stánek na veletrhu navštívil i generální konzul Pavel Šepelák. Po skončení veletrhu zástupci českých firem navštívili prestižní Qualcomm Institute, jež je součástí University of California San Diego, a také California NanoSystems Institute na University of California Los Angeles.

Zdroj: CzechInvest