Česká věda je online

Projekt Česká věda do světa přichází s novinkou. Kromě běžných aktivit, jako je asistence a poradenství v oblasti mezinárodních projektů ve vědě a výzkumu či pořádání odborných workshopů a konferencí, využívá nyní pro šíření informací také prostředky moderní komunikace. Cílem je podpořit české výzkumné týmy v četnějším zapojení do mezinárodních aktivit, ale také se snažit o propojování výzkumníků s inovativními firmami.

„Naše firma pomáhá ostatním společnostem se zaváděním inovací do praxe. A k tomu je také nezbytné, abychom šli příkladem. Proto i my se snažíme jít s dobou, sledujeme nové trendy a zkoušíme moderní metody a způsoby komunikace. Jsme přesvědčeni, že využitím možností, které nabízí dnes tak oblíbený online svět, budeme moci efektivně podpořit i takovou komunitu, jako jsou výzkumníci a vědci,“ přiblížil zapojení netradičních aktivit Karel Kouřil, ředitel podnikatelského a inovačního centra BIC Brno, které projekt realizuje.

Web jako místo pro vyhledávání partnerů

Webové stránky bývají sice nezbytnou součástí projektů tohoto charakteru, většinou však fungují jen jako pasivní informační platforma o projektu samotném. Web www.ceskavedadosveta.cz je však denně aktualizován, a to nejen co do novinek z oblasti výzkumu, vývoje a inovací, ale slouží také jako „shromaždiště“ nejrůznějších tematických akcí či jako aktivní zdroj pro vyhledávání partnerů pro mezinárodní projekty a spolupráci.

„S webem neustále pracujeme, sledujeme aktuální grantové a dotační výzvy, novinky a zajímavé akce i individuální poptávky, v nichž zahraniční instituce či organizace hledají kolegy do výzkumných týmů,“ objasnil Karel Kouřil. Vědci tak mají všechny potřebné informace i kontakty na jednom místě.

Sociální sítě pomohou oslovit mladé vědce i firmy

Mohli bychom se domnívat, že sociální sítě jsou posledním místem, kde bychom hledali vědce a výzkumníky. Opak je ale pravdou. Projekt Česká věda do světa proto zapojil i Facebook, LinkedIn a Twitter.

„Na všech zmíněných sítích můžeme najít vědeckou komunitu. Součástí vědeckých týmů jsou totiž i mladí lidé, doktorandi, absolventi vysokých škol, kteří pracují v oblasti vědy a výzkumu. A do jejich života sociální sítě patří. Proto je chceme oslovit a podpořit formou, která je jim blízká,“ vysvětlil ředitel Kouřil.

Kromě toho si české i zahraniční firmy už zvykly komunikovat těmito moderními kanály. Například na Facebooku se vyskytuje více než 25 milionů společností z celého světa. To představuje pro vědce a výzkumníky příležitost, jak s firmami navázat spolupráci, a aplikovat tak své výsledky do praxe. A o tom, že si vědecké instituce na sociálních sítích nevedou špatně, svědčí i fakt, že například facebookový profil NASA má skoro 8 milionů fanoušků a evropský CERN přes 300 tisíc.

Doplňkem nových aktivit jsou také pravidelné elektronické newslettery, které shrnují všechny důležité informace pro možnou mezinárodní spolupráci.