Česká společnost získala od Evropské komise dotaci 1,8 mil. eur na mikrovlnnou technologii oprav silnic

Česká společnost FUTTEC představila na 27. ročníku Silniční konference konané v Českých Budějovicích koncem října 2019 svou mikrovlnnou technologii pro opravy asfaltových povrchů. Patentovaný systém pro včasné a bezespáré zacelení silničních výtluků byl vyvinut ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR.

Evropská komise (EK) udělila FUTTEC dotaci ve výši 1,8 mil. eur na realizaci aktivit vedoucích ke komercionalizaci tohoto inovativního nápadu, a to v rámci unijního programu HORIZON 2020 SME Instrument. „Tuto podporu jsme právě začali čerpat. Získané finanční prostředky využíváme k dalšímu zdokonalování našeho řešení oprav výtluků s cílem uvést ho nejenom na český, ale také na zahraniční trh,“ říká předseda představenstva a jednatel FUTTEC Jiří Rušikvas. FUTTEC se řadí k několika českým firmám, které byly v tvrdé mezinárodní konkurenci úspěšné při podání žádosti o dotaci ze zmíněného rámcového programu pro výzkum a inovace HORIZON 2020. Ten s alokací zhruba 80 mld. eur pro období let 2014–2020 implementuje inovační strategii Evropské unie.

Přednosti technologie FUTTEC

Mobilní zařízení FT3 od firmy FUTTEC – nyní je testováno v Kopřivnici – zahřívá prostřednictvím mikrovlnného záření okolí opravovaného výtluku na přibližně 120 °C v celém průřezu obrusné vrstvy. Absorpci a koncentraci vyzařované energie a její efektivní přeměnu na teplo umocňuje potření poškozeného místa a jeho periferie patentovaným penetračním nástřikem. Zároveň na stejnou technologickou teplotu prohřívá asfaltovou směs potřebnou k reparaci vozovky mikrovlnná pec. To spolu se zhutněním umožňuje trvalé homogenní spojení podkladu s doplněným materiálem a dosažení maximálně možné rovinnosti.

Vedle vyšší kvality správky představuje bezespárová technologie i dokonalejší prevenci před případným dalším následným defektem silnice: znemožňuje totiž zatékání vody pod povrch vozovky a její následné zimní rozpínaní ve formě ledu. To by jinak vedlo ke vzniku asfaltových výdutí. Kola automobilů je pak na jaře bortí a vzniklé výtluky se dál rozšiřují a prohlubují. Další výhodou oproti konvenčním postupům je větší flexibilita při práci ve ztížených povětrnostních a přírodních podmínkách. Překážkou pro opravu děr a prasklin nejsou ani teploty pod bodem mrazu, vlhkost či větší sklonitost a rovněž ani zimní odstávky obaloven.

Předností je rovněž hospodárnost a ekologičnost. Opravná směs se rovnoměrně zahřeje bez použití tuhých paliv, jen v nezbytném objemu a těsně před použitím. To eliminuje ztráty, včetně tepelných. Aplikovaný asfalt není technologicky degradován zbytečně vysokým lokálním ohřevem. Není potřeba nic frézovat, veškeré nečistoty jsou odfoukány, což minimalizuje odpad. Není tak nutné jej odvážet a likvidovat. To generuje další úspory.

Důležitým kladem je i rychlost a personální nenáročnost. Dvoučlenná posádka vybavená technologií FUTTEC (pro přepravu potřebného zařízení a materiálu slouží kontejner) maximálně do 1 hodiny po svém příjezdu k poničenému místu vozovky provede jeho opravu. Ihned poté je obnovený úsek sjízdný! Dopravní omezení je tedy krátkodobé. Možnost téměř okamžité opravy silnice (i v zimě) je plusem pro její bezpečnost. Znamená v důsledku méně škod na vozidlech, méně nehod, méně úrazů.

A pro koho je vhodná?

Stroj FT3 je primárně určen na reparaci defektů od velikosti menších prasklin až po výmoly do rozměru 80 x 60 cm. Větší rozbité plochy je však možné renovovat po etapách. Technologie FUTTEC je vhodná nejenom pro firmy specializující se na údržbu a opravu silnic. Díky zajištěnému zaškolení obsluhy ji mohou snadno a efektivně využívat pro údržbu cest, cyklo a jiných stezek, chodníků, parkovišť nebo hřišť také regiony, města, obce či jejich sdružení. Investici s rozumnou návratností představuje rovněž pro soukromé majitele autodromů, letišť, industriálních center, manipulačních ploch a dalších prostor s asfaltovým povrchem.

Zdroj: Businessinfo.cz, TZ FUTEC
Úvodní foto: pixabay.com