Česká republika v Evropském výzkumném prostoru v roce 2012

Česká republika v Evropském výzkumném prostoru v roce 2012Kniha přináší ucelený přehled o současných trendech v prioritních oblastech rozvoje Evropského výzkumného prostoru (ERA).  Analyzuje pozici ČR v těchto oblastech a hodnotí, jak k jejich rozvoji svými politikami přispívá. Snahou je zde poukázat na hlavní směry vývoje integrace evropského výzkumu a inovací a posoudit stav připravenosti ČR reflektovat tyto směry v národním výzkumném a inovačním systému.

Jedině připravený a efektivně fungující národní výzkumný a inovační systém umožní absorbovat přínosy, které evropská integrace v oblasti výzkumu a inovací nabízí. Současně jedině připravený a efektivně fungující národní výzkumný a inovační systém umožní tuto integraci úspěšně naplnit.

Autoři: K. Klusáček, N. Koníčková, M. Pazour

  • ISBN: 978-80-7333-102-3
  • Typ publikace: Knihy