Česká nanovlákna přispějí k odhalování zločinců

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a bankovním institutem – AMBIS nanovlákna umožňující citlivější zachycení pachových stop, které bude možné využít například při objasňování trestné činnosti. Vybrané vzorky testují speciálně vycvičení psi.

Laboratoř pokročilých biomateriálů ČVUT UCEEB v rámci projektu Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie provedla test polymerů PVA, PVB, PCL a PAN, které výzkumný tým vybral jako vhodné komodity pro využití k dlouhodobému uchování lidského pachu. Zvolené vzorky prošly testem náhodné zajímavosti, tedy své atraktivity pro psa a především testem dlouhodobé udržitelnosti pachu na pachovém snímači.

Samotnou zkoušku  náhodné zajímavosti a  testování  polymerů provádí již od měsíce září 2020 jeden ze psů plemene Bloodhound speciálně vycvičený organizací RESDOGS k pátrání po pohřešovaných, ztracených a hledaných osobách. O skvělých čichových schopnostech této psí rasy svědčí i to, že pouze její zástupci mohou ve Velké Británii a USA poskytovat podpůrné soudní důkazy při ztotožnění předmětu (např. vražedné zbraně s osobou).

Testy navržených polymerů prokázaly, že všechny zkušební vzorky bez problémů udrží po dobu až dvou měsíců pachy lidí, drog i ohrožených živočichů a rostlin chráněných podle úmluvy CITES. Postupně bude probíhat další výběr vzorků nejvhodnějších pro dlouhodobé uchování pachů.

Zdroj: ČVUT
Ilustrační foto: pixabay.com